Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 128.sz.

 • Kollégiumi nevelőtanári ügyelet nem látható el megbízással.
 • Egészségügyi alkalmatlanság tartama – nem állásidő.
 • Munkanap-áthelyezések.
 • Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlékok és a távolléti díj.
 • Átsorolás pedagógus diplomával.
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő.
 • Munkavállalói kárfelelősség számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt.
 • Munkavállaló autójának defektje.
 • Késedelmes illetményfizetés következményei.
 • Kártérítés elszámolása a munkaviszony megszűnésekor.
 • Sérelemdíjra jogosultság felmondáskor.
 • Rendkívüli felmentés közalkalmazotti jogviszonyon kívüli magatartás miatt.
 • Közalkalmazott felmentése – nem lehet eltekinteni a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéstől.
 • Felmentési időtől eltérés a felek megállapodása alapján.
 • Felmentési időre járó szabadság kétféle értelmezése.
 • Szabadság kiadása kettős munkaviszonyban.
 • Kölcsönzött munkavállalók – munka cégcsoporton belül.
 • Készenlét alatti munkavégzés otthonról.
 • Szakszervezetnek nyújtott munkáltatói támogatás.
 • Készenléti jellegű munkakör meghatározása.
 • Tájékoztatási kötelezettség fizetés nélküli szabadság alatt.