Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 142. sz.

 • Munkaviszony-megszüntetés – az elmaradt elszámolásból keletkezett kár
 • Munkáltatói utasítás jogellenessége
 • Kikölcsönzés – ha letelt a kölcsönvevőnél az öt év
 • Öregségi nyugellátásra jogosult kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartása és megszüntetése
 • Betegség – felmentés vagy másik munkakörbe helyezés
 • Munkakör módosítása határozott időre
 • Kinevezésmódosítás visszavonása
 • Óvodavezető és jegyző – nem összeférhetetlen a házastársi kapcsolat
 • Munkanapon belüli időarányos bér elszámolása
 • Pihenőnapi pótlék vasárnapra
 • Munkaszüneti napi pótlék szociális ápolónak
 • Kiküldetésre járó napidíj telephelyen kívül végzett munka esetén
 • Óvodai rendszergazda besorolása
 • Elmaradt munkabér és szabadság iránti igény érvényesítése
 • Bankszámla-hozzájárulás – bruttó összegben
 • Munkabér-kifizetésről szóló munkáltatói elszámolás
 • Jubileumi jutalom – a kifizetés esedékességének napja
 • Dajkák szabadságának kiadása
 • Szabadság elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Időarányos szabadság számítása
 • Szociális dolgozó továbbképzése
 • Elszámolás egyszerűsített foglalkoztatásnál