Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 145. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
 • Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaviszony megszüntetése “ügyvezetőváltás” alatt
 • Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
 • Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
 • Polgármesteri hivatal konyhásai
 • Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
 • Orvosi igazolás eredeti példánya
 • Kerekítés a szabadság számításánál
 • Dohányzás az idősek klubjában
 • Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
 • Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
 • Fagyszabadság az építőiparban
 • Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
 • Gépjárművezetők heti pihenőideje
 • Besorolási kérdés
 • Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
 • Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
 • Cafeteriajuttatás – csak a “főnökségnek”
 • Oktatást segítők illetményemelése
 • Mankópénz
 • Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
 • Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése