Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 155. sz.

 • Egy munkavállaló közös foglalkoztatása
 • További munkaviszony létesítése más munkáltatónál
 • Lemondás a felügyelőbizottsági tagságról a munkaviszony megszűnése miatt
 • Munkaszerződés-módosítás elutasításának következményei
 • Azonnali hatályú felmondás átvételének munkavállalói megtagadása – a következmények
 • Önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjének megbízása
 • Mentesülés a munkavégzés alól hozzátartozó halála esetén
 • Távollét tanúként kihallgatás idejére
 • Közalkalmazottat egyidejűleg megillető pótszabadságok
 • Szabadság pénzbeli megváltása a munkaviszony megszűnésekor
 • Pedagógiai asszisztens pótszabadsága
 • Tizenkét havinál nagyobb összegű távolléti díj határozott idejű munkaviszony megszüntetésekor
 • Egyházi iskola pedagógusa – nem jár jubileumi jutalom
 • Pedagógus: elmaradt a szeptember 1-jei illetményemelés
 • Bérpótlékátalány kikötése alkalmi munka esetén
 • Kollektív szerződés megszűnése a munkáltató személyében történő változáskor
 • Üzemitanácsi-választás eredményének megsemmisítése
 • Kártérítés számítási módja
 • Kárigény érvényesítése és/vagy felmondás
 • Munkaóra vagy tanóra
 • Megszakítás nélküli munkarend bevezetése egy munkaadói egységre