Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 156. sz.

 • Részmunkaidő gyermekvállalás esetén
 • Részmunkaidős munkavállaló szabadságának mértéke
 • Heti egy munkanapos részmunkaidő és az éves szabadság
 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás részmunkaidőben
 • Naptári napon átnyúló munkanap és a munkaszüneti napi pótlékra való jogosultság
 • Keresőképtelenség és kinevezésmódosítás
 • Távolléti díj számítása
 • Munkavégzés önálló megszervezése
 • Tartozásigazolás bekérésének kötelezettsége
 • Béremelés elmaradása mint jogsértés
 • Családsegítők besorolása
 • Bérpótlék megállapítása készenléti jellegű munkakörben
 • Jubileumi jutalom nem állami fenntartású óvodában
 • Pedagógus-illetményeltérítés lefelé
 • Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt
 • Azonnali hatályú felmondás közlése és hatályosulása
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás keresőképtelen betegség idején
 • Munkaviszony megszüntetése utasítás megtagadása miatt
 • Sérelemdíj és a munkához való jog sérelme
 • Ügyvezető kötelezettségszegésének szankcionálása