Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 168. sz.

 • Megbízás közfoglalkoztatás mellett
 • Segédkönyvtáros besorolása
 • Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából
 • Egy órára eső alapbér kiszámítása munkaszüneti nap esetén
 • Állásidő elszámolása munkaidőkeretben
 • Munkaszüneti nap – a beosztható munkaidő és az egy órára járó alapbér meghatározásánál
 • Munkabérelemek téves megjelölése a bérjegyzékben
 • Munkabér kifizetéséről adott igazolás tartalma
 • Besoroláshoz szükséges tájékoztatási kötelezettség közalkalmazotti elmulasztása
 • Elévült jubileumi jutalom
 • Belső ellenőr továbbképzése és besorolása
 • Elévült követelés letilthatósága
 • Gyakorlati képzés a munkáltatónál
 • Szabadság kiadása túlóraként
 • Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés
 • Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság
 • Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt
 • Képernyő előtti munka – az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye
 • Elvágyódó munkaerő – munkavállalói felmondás külföldi munkavégzés reményében