Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 177. sz.

 • Szabadságkiadás és egyszeri megváltás a közigazgatásban
 • Rendkívüli munkaidő rugalmas munkarendben
 • Önként vállalt túlmunka elrendelése és nyilvántartása
 • Munkaidő nyilvántartása és beléptetőrendszer
 • Műszakok fogalmának értelmezése
 • Munkaidő-beosztás mint jelenléti ív
 • Szakképesítés és besorolás a közigazgatásban
 • Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmának értelmezése
 • Próbaidő egyoldalú „törlése” a munkáltató által
 • Felmondási jog kizárásának érvényessége
 • Felmondás kézbesítése „elköltözött” munkavállalónak
 • Munkaszerződés-módosítás az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését követően
 • Foglalkoztatási lehetőségek rövid időtartamra
 • Tévesen megállapított jubileumi jutalomra jogosító idő
 • Betéti társaság munkaviszonya saját kültagjával
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő számítása
 • Honvédelmi alkalmazottak 35 éves jubileumi jutalma
 • Különböző mértékű költségtérítés
 • Munkáltató dolgainak elvitele bértartozás fejében
 • Bérpótlék számítási alapjának meghatározása
 • Munkáltató és szakszervezet összefonódása
 • Eljárás szakszervezeti tagdíj levonásánál