Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

185. Munkaügyi Levelek

 • Munkaszüneti napi éjszakai munka – két pótlékkal fizetve
 • Bérkorrekció gyermekgondozási szabadság után – az ajánlattétel időpontja
 • Személyi illetmény – a besorolás szerinti díjazásnál alacsonyabb összegűvé válhat
 • Alacsonyabb bér azonos munkakörben – az egyenlő bánásmód számonkérhetősége
 • Szabadság iránti igény érvényesítése a munkáltató személyében bekövetkező változást követően
 • Pihenőnapi túlóra lemondásának következményei
 • Elmaradt három műszak – a munkaidő-beosztás kifogásolása
 • Éjszakai rendkívüli munkavégzés kockázata – a készenlét elrendelésének hiányában
 • „Szabadidős” programok rendkívüli munkaidőnek minősülése
 • Útlevél költsége külföldi kiküldetés esetén
 • Kettős állampolgár magyar munkáltatónál – a foglalkoztatásához vezető út
 • Munkába lépés elmaradása és a munkaviszony kezdete
 • Baleset üzemisége – ha a munkáltató nem ismeri el
 • Munkáltatói felelősség – egy üzleti vacsora „utóhatása”
 • Versenytilalmi megállapodás – kölcsönzött munkavállalóval
 • Azonnali hatályú felmondások – választásuk szerint
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkaidő-beosztás „átírásáért”
 • Szakszervezeti hozzájárulás határidejének kezdete – a közlés jelentősége
 • Szakszervezeti taglétszám igazolása kollektív szerződés kötéséhez
 • Pedagógus szakmai gyakorlata – amikor a távollét is számít