Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

189. Munkaügyi Levelek

 • Álláskeresési járadék – a jogosultság „feléledése”
 • Közalkalmazotti jogviszonyban – időszámítás
 • Közfoglalkoztatási jogviszony – nem vehető figyelembe a besorolásnál
 • Hallgatói munkaszerződés tartama – nem jogosít jubileumi jutalomra
 • Készenlét díjazása átalányként
 • Illetménykülönbözet kifizetése – a tájékoztatás kérdése
 • Vezető kötetlen munkarendben – a túlóra díjazása
 • Pihenőidőre elrendelt túlóra munkaidőkeretben
 • Munkaviszony-létesítés – kizárt a költségvetési szervvel
 • Nyugdíjas – megbízási szerződéssel a Kjt. hatálya alatt
 • Azonos felek között – a második munkajogviszony kérdése
 • Intézményvezető-helyettes – a megbízás egy képesítési feltételéről
 • Óraadó pedagógus alkalmazása – nyelvvizsga nélkül
 • Munkavállalók átvétele – ha az átvevő más célra használja a boltot
 • Alpolgármester újraválasztása – a végkielégítés időarányos visszafizetése
 • Nemzetközi gépjárművezetői engedély – a megújítás költségei
 • Balesetet követő orvosi vizsgálat – a hétvége után
 • Összeférhetetlenség – ha a férj a felesége főnöke
 • Végkielégítés kikötése a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásban
 • Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel
 • Várandósság – ha a munkáltató „rákérdez”
 • Szabadságelszámolás – nem változtatható meg év közben
 • Bérprogram tévedése – „elszámolták” a szabadságot