Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

GINOP-1.2.8-20

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása GINOP-1.2.8-20

A pályázat átmeneti támogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A támogatás 70%-os visszatérítendő támogatás, mely bizonyos feltételek mellett vissza nem térítendő támogatássá alakulhat, erről bővebben itt írtunk. A pályázható tevékenységek: eszközbeszerzés, ingatlan bővítés, átalakítás, IT beszerzések (hardver és szoftver), megújuló energiás fejlesztés, képzés, tanácsadás, forgóeszköz beszerzés és bérleti díj támogatás.

Felhívás célja:

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül

Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Rendelkezésre álló forrás:

33,3 milliárd Ft, támogatott pályázatok várható száma 1.300 – 1.600 db.

Támogatást igénylők köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások:

  • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (FIGYELEM: a pályázat feltétele, hogy a 2019-es év le legyen zárva és a beszámoló fel legyen töltve az e-beszamolo.im.gov.hu honlapra),
  • átlagos statisztikai létszáma 2020 áprilisában legalább 5 fő volt,
  • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (VTSZ lista alapján, minimum 500.000 Ft értékű eszköz!) A beruházási összeg minimum 20%-át el kell érje az eszközbeszerzés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés támogatható (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Információs technológia fejlesztés (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. a beruházási összeg 20%-a erejéig)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele:

  • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,
  • Márka és arculatépítés,
  • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás,
  • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.
 • Projekt előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. a beruházási összeg 7%-a erejéig)
 • Képzés: a vállalkozás fejlődéséhez és a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzések. (IFKA által delegált szolgáltatóktól) (max. a beruházási összeg 20%-a erejéig)
 • Általános rezsi költségek: (max. a beruházási összeg 1%-a erejéig)
 • Ingatlan bérlés (max. a beruházási összeg 10%-a erejéig a forgóeszköz vásárlással együtt)
 • Forgóeszköz vásárlás (max. a beruházási összeg 10%-a erejéig a Ingatlan bérléssel együtt)

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként!

Nem támogathatóak Közép-Magyarországi régióhoz (Budapest, Pest Megye) tartozó településeken végrehajtott beruházások

Kötelező vállalások:

 • 90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során, FTE-ben (Teljes Munkaidő Egyenérték) számolva.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő:

18 hónap!

Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig: a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektre vonatkozóan tett kötelező vállalásokat a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani.

Kérelem benyújtása:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020.06.10. naptól 2020.11.13. napig van lehetőség.

Támogatás mértéke és összege:

Beruházás összege: (Nem haladhatja meg a 2019 évi beszámolóban szereplő árbevétel összegét!)

Támogatás összege:

Minimum 5.000.000 Ft

Maximum 153.500.000 Ft

Feltétel még, hogy a támogatás maximális összege nem haladhatja meg az igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszámának (munkavállalók száma):

 • 5-9 fő esetén: 1.500.000 Ft / alkalmazott (7.500.000 – 13.500.000)
 • 10-49 fő esetén: 1.500.000 Ft / alkalmazott (első 9 főre) + 1.000.000 Ft / alkalmazott (10. főtől) (14.500.000 – 53.500.000)
 • 50-249 fő esetén: 1.500.000 Ft / alkalmazott (első 9 főre) + 1.000.000 Ft / alkalmazott (10-49. főre) + 500.000 Ft / alkalmazott (50. főtől), (54.000.000 – 153.500.000)

Támogatás mértéke:

Az összes elszámolható költség 70%-a!

Előleg:

Az előleg igénylése kötelező a Támogató Okirat hatályba lépését követő 1 hónapon belül!

Támogatott projekt esetében a kötelező előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.