Csongrád Megyei Iparszövetség

214. szám Munkaügyi Levelek

 • Óvoda gazdasági vezetőjének kinevezése – a munkáltatói jogkör
 • Óvodavezető-helyettes – a megbízás feltételei
 • Home office a munkaszerződésben
 • Munkaviszony módosítása többmunkáltatós munkaviszonnyá
 • Elállás kikötése a munkaszerződésben
 • Éjszakai munka kisgyermekes munkavállaló esetén
 • Ünnepi főzés munkaszüneti napon
 • Cigarettaszünetek megoldása a munkaközi szünet meghosszabbításával
 • Szakszervezeti munkaidő-kedvezmény nyilvántartása
 • Pihenőnapok – rendszeresen túlórával töltve
 • Osztályfőnöki feladatok ellátása – díjazás a szakképzésben
 • Áttérés két műszakos munkarendre
 • Közalkalmazotti besorolás – az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása
 • Téves besorolás és az illetménykülönbözetre való jogosultság
 • Munkakör-felajánlás a munkaviszony-megszüntetés előtt
 • Felmentési idő megállapítása – a felmentési idő tartamának beszámítása
 • Helyettesítésre létesített határozott idejű munkaviszony – a megszűnés időpontja
 • Minősíthetetlen hangnem következményei a munkahelyen
 • Helyettesítés – a díjazás összege
 • Azonnali hatályú felmondás – a visszamenőleges hatály kizárása
 • Munkáltatói kárfelelősség allergiás megbetegedésért