Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

A SZÉP-kártya juttatás szabályai

Három számla helyett egy számla 2023. január 9-től.

A jogszabályi háttér

A SZÉP-kártya juttatás elég közkedvelt béren kívüli juttatás mind a kis-, mind a nagyvállalkozások körében. A SZÉP-kártya, mint cafeteria juttatás előnye a mérsékelt adóterhelésben, valamint a sokrétű felhasználási lehetőségben rejlik. Ezt a juttatást még vonzóbbá tehetik a 2023. január 1-jétől hatályba lépett új kormányrendeleti szabályok.  

A SZÉP-kártya juttatás felhasználási és adózási szabályait több jogszabály tartalmazza:

  • az adóztatási kapcsolatos szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény.), valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (továbbiakban Szocho törvény) tartalmazza.
  • Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet határozza meg.

A fenti két alapvető jogszabályt módosítja és egészíti ki a:

  • a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosítását tartalmazó 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet,
  • a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet módosító 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint 
  • a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályait tartalmazó 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet.

A SZÉP-kártya juttatással kapcsolatban három kérdés szokott rendszeresen felmerülni:

  • Hány forintot adhat a munkáltató csökkentett adóteher mellett?
  • Mire lehet elkölteni a számlákra (alszámlákra) utalt összeget?
  • A munkáltató juttatással kapcsolatban milyen költségei merülhetnek fel a munkavállalónak?

2023. január 1-jétől mindhárom kérdésre más válasz adható, mint a korábbi években. Arra azonban nagyon vigyázni kell, hogy nem feltétlenül az Szja törvény változott. A kérdésekre adandóválasz a fenti kormányrendeletekben keresendő.

A SZÉP-kártya rekreációs keret

A SZÉP-kártya, mint béren kívüli juttatás éves rekreációs kerete továbbra is 450 000 forint, amely a munkaviszony napjaival arányosan értendő. Az szja törvény 71. §-a három SZÉP-kártya alszámlát különböztet meg, amelyekhez összegbeli korlátokat is rendel. A korlátok átlépése esetén a többletösszeg átkerül az Szja törvény 70. §-a alá és ez némileg megemeli a munkáltató adóterhelését. Az Szja törvény 70. §-a alá átkerülő összeg egyes meghatározott juttatásnak minősül.

A 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése ezt a szabályt felülírta. A kormányrendelet értelmében megszűnnek az egyes alszámlák. Ennek következtében béren kívüli juttatásnak minősül a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt összeg, amennyiben az szálláshelyszolgáltatásra, vendéglátásra, szabadidős tevékenységre kerül felhasználásra és a 450 000 forint/év összeget nem haladja meg. 

A rekreációs keret és átlépésének adóvonzata

A 450 000 forint éves rekreációs keret a munkaviszony napjaival arányosan értendő. Egy évet 365 napnak kell tekinteni. A megfelelő összeg az Szja törvény 71. §-a alá tartozó béren kívüli juttatásnak tekintendő. Az átutalt összeg után a munkáltatót 15 százalék mértékű személyi jövedelemadó és 13 százalék mértékű szociális hozzájárulási adó terheli.

Az időarányosan alkalmazandó rekreációs keretet meghaladó összeg 1,18-szorosa után, mint adóalap után kell a munkáltatónak 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulási adót fizetnie. Ez a szabály csak annyiban változott, hogy nem kell a rekreációs keretet alszámlákra bontani.

A SZÉP-kártya juttatás felhasználási lehetősége

A változások következtében 2023-tól megszűnnek a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái. A felhasználás részletszabályait a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének a)-cs) pontjai TEAOR kódokra való utalással tartalmazzák. A felhasználási lehetőségek módosítása 2023. január 9-étől hatályos. A változások a 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendeletben is megtalálhatók. Arra ügyelni kell, hogy 2023. január 8-áig a felhasználásra átmeneti szabályok is vonatkoznak. Az átmeneti szabályokat a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §-a tartalmazza.

A SZÉP-kártya alszámlákhoz kapcsolódó költségek

Előfordulhat olyan eset, hogy a SZÉP-kártya elveszik, vagy megrongálódik. A kártya pótlása esetén a pénzforgalmi szolgáltató a kártya-előállítás és -kézbesítés költségét a munkavállalóra háríthatja. A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az áthárítható költség 2023. január 9-étől 1500 forintról 1800 forintra emelkedik. A kártya pótlásának költségét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.

A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §-a a SZÉP-kártya alszámláira utalt összegek felhasználásával kapcsolatban egy átmeneti szabályt tartalmaz. 

Ennek értelmében 2023. január 8-ig az Szja tv. 71. § (1) bekezdése alapján béren kívüli juttatásként az egyes alszámlákra (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) utalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően az 5. § (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokara is felhasználhatja. A korábbi alszámlák tehát 2023. január 8-áig teljesen átjárhatóvá válnak.

A 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet korlátozza a SZÉP-kártya juttatás többletköltség felszámítása nélküli felhasználási lehetőségét. Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a Széchenyi Pihenő Kártya számlát vezeti egyszeri díjat számít fel azokra az összegekre, amelyet 365 napos időszak alatt nem használ fel a számlatulajdonos. A 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet alapján egyszeri díjat kell felszámítani azokra a juttatásokra is, amelyek 

  • 2022. október 15. napja előtt kerültek jóváírásra a Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó fizetési számlán. Az átutalt és el nem költött összegekre 2023. május 31. napján számítják fel a 15 százalék egyszeri díjat. 
  • a 2022. október 15-e után jóváírt 365 napig fel nem használt összeget is 15 százalék egyszeri költség terheli.

Az egyszeri díj felszámításának időpontjai: március 20. és szeptember 20.  A számlavezető az egyszeri díj felszámítását megelőző 90 nappal köteles tájékoztatni a kártyabirtokost a Széchenyi Pihenő Kártya fel nem használt egyenlegéről, továbbá arról is, hogy mekkora összegű a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított díj.

Forrás: 5percadó