Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Azonnali hatályú felmondás súlyos kötelezettségszegés miatt – 2023/20.

A szakszervezet kártérítési felelőssége a munkaügyi kapcsolatokban – 2. rész
Cikksorozatunkban a szerző azt vizsgálja, hogy a munkaügyi kapcsolatokban tanúsított magatartással összefüggésben okozott károkért a szakszervezet mikor és milyen feltételekkel felel.

Az egyenlő díjazás és az átlátható bérezés szabályai a 2023/970/ EU irányelv alapján
2023. május 17.-én kihirdetésre került a 2023/970/EU irányelv, amely a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről szól. Az irányelv tartalma egyértelműen követi az uniós jogfejlődést, így számos olyan rendelkezést tartalmaz, melyet az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EuB) gyakorlata az elmúlt években kimunkált. Az irányelvet a tagállamok 2026. június 7-ig kötelesek átültetni, azaz esetünkben a hazai jogalkotás is eddig köteles meghozni az idevonatkozó rendelkezéseket. Az előbbi implementációs határidőtől függetlenül a következetes EuB gyakorlat értelmében a tagállamoknak már most tartózkodniuk kell minden olyan rendelkezés meghozatalától, amely „komolyan veszélyeztetné” az irányelvben foglalt célok elérését. Az irányelv céljai és főbb tartalmi rendelkezéseit a jelen cikkben kerül összefoglalásra.

Munkahelyi flört vs. szexuális zaklatás – avagy válhatok-e szándékomon kívül szexuális zaklatóvá?
Cikkemben egy félelmetes tévhitről szeretném lerántani a leplet, ami sokszor kontraproduktívan hat az érzékenyítő kampányokra, vagy akár a biztonságot szolgáló etikai rendszerek hatékonyságára.