Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Foglalkozás-egészségügyi ellátás szja-kötelezettsége

Abban az esetben, ha nem kötelező adott munkakörre a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, viszont a cég továbbra is mindenkinek előírja (vagy lehetőséget biztosít rá), teheti-e adómentesen? Milyen feltételekkel adómentes, illetve ha nem adómentes, milyen adóvonzatokkal jár a foglalkoztatás-egészségügyre fordított költség? – kérdezte olvasónk. Horváthné Szabó Beáta adószakértő válaszolt az Adózóna oldalán érkezett kérdésre.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a munkáltató a munkavégzéssel kapcsolatos előírások betartása, valamint a jövőbeli kockázatok mérséklése érdekében biztosítja a munkavállalók számára.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) módosításával ugyan megszűnik a munkára való alkalmasság kötelező orvosi vizsgálathoz kötése. Ez lesz a főszabály, azonban jogszabály várhatóan meghatároz olyan munkaköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról továbbra is orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Azonban a munkáltató is dönthet úgy, hogy elrendeli az orvosi vizsgálatot.

Az szja-törvény sok esetben háttérjogszabályokra épül. Azonban van egy olyan általános érvényű rendelkezés az szja-törvény 4. § (2a) bekezdésében, mely többek között kimondja, hogy nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan szolgáltatás igénybevételére tekintettel, amelynek igénybevétele a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás, valamint a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása) abban az esetben sem, ha a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és a tevékenység hatókörében történő hasznosítás, használat, igénybevétel mellett egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel, kivéve, ha e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg.

Ezen rendelkezés alapján, nem csak a kötelezően adott alkalmassági vizsgálat díja számolható el adómentesen. Ha a munkáltató úgy dönt, hogy a felelősségi körébe a tartozó kockázatot oly módon kívánja mérsékelni, hogy nem csak a jogszabályban előírt munkaköröknél alkalmazza a munkára való alkalmasságot, az továbbra sem von szja-fizetést maga után, hacsak időközben valamely törvény másként rendelkezik, vagy hatóság ettől eltérő véleményt hoz nyilvánosságra.

Szeretném megemlíteni, hogy 2024. szeptember után sem tartoznak az adómentes körbe azok az egészségügyi szolgáltatások, melyek eddig sem tartoztak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások körébe. Az adóköteles juttatásoknál, ha a körülmények ismeretében sem állapítható meg az adott magánszemély részére nyújtott konkrét szolgáltatás ellenértéke, akkor a szolgáltató részére fizetett díj szja-törvény szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.

Forrás: adozona.hu