Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Megjelentek az új otthonfelújítási program várva várt részletei, meglepetések a listán!

Május 6-áig, hétfőig lehet hozzászólni az új otthonfelújítási hitelprogram 19 oldalas tervezetéhez, amelyből kiderült, egészen pontosan milyen korszerűsítési munkálatokra és anyagokra lehet igénybe venni a kamatmentes hitelt a kormány tervei szerint. Két éven belül kell befejezni a munkákat, ezzel együtt a 10 évet is elérheti a hitel futamideje, jelzálogot nem kell bejegyezni hozzá, de az ingatlant a kölcsön teljes visszafizetéséig nem lehet eladni. Úgy néz ki, csak a 2024. május 1-jén már tulajdonolt és életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet felhasználni a programot, akár több lakásos családi házra is, a vezetékes gáz meglétét pedig valóban kivették a feltételek közül. Az alábbiakban összefoglaljuk a feltételeket, de mindez még változhat a június 3-ai indulásig.
 
 

Mekkora összeg vehető fel?

Ahogy április elején már bejelentette a kormány, a hitelprogram egy kölcsönrészből és egy vissza nem térítendő támogatásból áll, a kettő együtt minimum 2,5 millió, maximum 6 millió forint lehet. Egy felújítási projektre legfeljebb 7 millió forintnyi költség számolható el, és minimum 14,3%-nyi saját forrást kell biztosítani hozzá, amit a folyósításkor kell igazolni. 7 millió forintos beruházás esetén tehát ez 1 millió forint, ha viszont a beruházás elszámolt összköltsége alacsonyabb 7 millió forintnál, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz. A minimumon felül természetesen további saját forrás is felhasználható az előírt minimum 30%-os energiamegtakarítás eléréséhez, de az elszámolható költségek nem haladhatják meg a 7 millió forintot.

Mekkora a vissza nem térítendő támogatás?

A támogatási tartalom attól függ, melyik járásban fekszik az adott ingatlan. Három eset lehetséges (a részletes járáslistát lásd cikkünk végén):

 • Az országos átlagjövedelem 75%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás aránya 58,33% lehet, vagyis legfeljebb 3,5 millió forint.
 • Az országos átlagjövedelem 75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás aránya 50% lehet, vagyis legfeljebb 3 millió forint.
 • Az országos átlagjövedelem 110%-át meghaladó átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás aránya 41,67% lehet, vagyis legfeljebb 2,5 millió forint.

Ha viszont az igénylők „együttes havi bruttó jövedelmének átlaga” meghaladja a 742 560 forintot, akkor a legmagasabb jövedelmű, ha nem éri el a 399 840 forintot, akkor pedig a legalacsonyabb jövedelmű járásénak megfelelő vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. Ha sikerül legalább 40%-os primerenergia-felhasználás csökkenést elérni, akkor a vissza nem térítendő támogatás 5%-kal tovább növelhető.

otthonfelújítási

Mettől meddig és hányszor igényelhető?

2024. június 3-ától 2025. december 31-éig lehet benyújtani a kölcsönkérelmet, de a 108 milliárd forintos keretösszeg várhatóan gyorsan kimerül, így érdemes sietni. A hitelprogram keretében utoljára 2026. április 30-áig lehetséges a kölcsönszerződés megkötése. Egy természetes személynek adósként legfeljebb egy kölcsönkérelme részesülhet támogatásban, ugyanez vonatkozik az ingatlanra is: egy ingatlanra csak egyet lehet igénybe venni.

Hogy és hol kell igényelni?

A Kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni a kölcsönt, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban személyesen, amelyeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank konzorciuma működtet várhatóan 266 egységében.

Milyen költségei vannak a kölcsönnek?

A kölcsön kamata 0%, ami 8 éves törlesztési időszakkal és 2,5-3,5 millió forintos hitelrésszel számolva 26-36 ezer forintos törlesztőrészletet jelent, kezelési költséget, rendelkezésre tartási jutalékot, előtörlesztési díjat és szerződésmódosítási díjat szintén nem számítanak fel. Felszámíthatók viszont a harmadik felet illető díjak, pl. energetikai tanúsítványok díjai, tulajdoni lap, illetve statikai szakvélemény költsége, valamint közjegyzői díj, illetve az esetleges követelésbehajtás költségei is.

Mikor és meddig kell törleszteni, és meddig kell befejezni a munkákat?

futamidő legfeljebb 10 év, amely a türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő. A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap, indokolt esetben maximum 6 hónappal meghosszabbítható. A rendelkezésre tartási idő végétől számított türelmi idő 3 hónap, a hitelt tehát csak ezt követően kell törleszteni havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben. A törlesztés esedékessége minden hónap 15. napja. A projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg történő befejezését) a kölcsönszerződés megkötést követő két éven belül be kell fejezni, ez indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható.

Hogy történik a folyósítás?

A hitel és a támogatás folyósítása közvetlen szállítói finanszírozással vagy utófinanszírozással történik, az ellenőrzött számlákon szereplő építési anyagokra vagy termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben. A saját forrás igazolt felhasználását követően előlegszámla vagy előlegbekérő/díjbekérő proforma számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség a teljes finanszírozási összeg 75%-áig, ilyenkor a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. Az utolsó lehíváshoz már végszámlára és teljesítés igazolásra van szükség.

Van-e jelzálog, elidegenítési tilalom?

A beruházás tárgyát képező ingatlant nem szükséges biztosítékként a fedezeti körbe bevonni, azonban a korszerűsítéssel érintett ingatlan a futamidő végéig, vagy a teljes visszafizetésig nem idegeníthető el.

Ki igényelheti?

Aki

 • nagykorú, cselekvőképes,
 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • magyar állampolgár, vagy (lakcímkártyával igazoltan) legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára,
 • aki tulajdonihányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő ingatlanban.

Házastársak és bejegyezett élettársi kapcsolatban élők adóstársként igényelhetik, ha az igénylő a kölcsön lejáratáig betölti a 75. életévét, a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel. Nem vehet részt például az, akinek a KHR-ben nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint még nem, vagy veszteségleírással rendeződött, akinek nincs elég jövedelme a hitel törlesztésére, vagy akinek a bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása van, és az sem, aki 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik.

Milyen ingatlanra igényelhető?

1990. december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott egy- vagy többlakásos családi házra, amely ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. május 1. óta a kölcsönigénylő állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye. Kizárólag a (földhivatali) ingatlan-nyilvántartásban belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház bejegyzett, életvitelszerűen lakott ingatlan energetikai korszerűsítésére vehető igénybe a program.

Mire használható fel?

Kizárólag lakáscélú energiafelhasználás történhet a fejlesztéssel érintett ingatlanban. Az ingatlanban tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenység folytatása (beleértve a bérlést is) esetén nem támogatott a beruházás. Az alábbi tevékenységekre vehető igénybe. A fosszilis tüzelőanyagokon alapuló felújítási tevékenységet kizárólag az erre allokált forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. december 31-éig történő kölcsönszerződés-kötéssel lehet támogatni, tisztán fosszilis alapú tüzelőberendezés nem támogatható önálló tevékenységként nem támogatott.

Támogatott felújítási tevékenységek

1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés. Támogatott a külső fal, lapostető (a hozzá közvetlenül kapcsolódó vízszigeteléssel), fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése, és/vagy

2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, kizárólag nyílászárócseréhez kapcsolódóan épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (önállóan nem támogatható tevékenység), és/vagy

3. Használati melegvíz (HMV)-rendszerek korszerűsítése,

4. Fűtéskorszerűsítés magas hatásfokú gázkazánnal (önállóan nem támogatható tevékenység) és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (utóbbi csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható, önállóan nem) · hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű berendezésekre: kondenzációs kazán, · szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, · automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,

5. Meleg vizes puffertartály létesítése,

6. Kizárólag az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó elemként (önállóan nem támogatható) a helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségek.

Mekkora energiamegtakarítást kell elérni, és hogy lehet ezt számítani?

Épületenként legalább 30%-os primer energiamegtakarítás elérése szükséges. Ha a záró Hiteles Energetikai Tanúsítvány alapján ez nem teljesül, az ügylet szabálytalanná válik és a teljes finanszírozási összeget visszakövetelik.  A támogatás igénybevétele során kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara névjegyzékében regisztrált TÉ-engedéllyel rendelkező energetikai szakértők jogosultak Hiteles Energetikai Tanúsítvány kiállítására. A kölcsönkérelemhez csatolni kell az épületnek kiinduló állapotot bemutató Hiteles Energetikai Tanúsítvány aláírt példányát és energetikai számítását, továbbá a tervezett állapotra vonatkozó, azonosító kóddal ellátott, aláírt energetikai számítást. A beruházás műszaki-szakmai energetikai előkészítése és a projekt teljes életútja során a megvalósításig bármely energetikai szakértő szolgáltatását igénybe vehetik. A 30% primer energiamegtakarítás elérésének és a beruházás becsült költségének előzetes kalkulációjához az ÉMI NKft. által közzétett online segédlet vehető igénybe.

Milyen költségek számolhatók el?

Az elszámolható anyagköltségek és munkadíjak nem haladhatják meg a külön listában, részletesen meghatározott bruttó fajlagos költségeket, kazáncserére esetén például 1 625 600 Ft/klt anyagár, illetve 2 438 400 Ft/klt munkadíj lehet ez (a részletes listát lásd a tervezetben). Az energetikai tanúsítványokra vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg tanúsítványonként a nettó 50 ezer forintot. A kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható, de ebben az esetben csak a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számla fogadható el, és erre az esetre is vonatkoznak az energetikai tanúsítványra vonatkozó követelmények.

Elszámolható költségek:

 • anyagköltség – ennek keretében kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezés, új készülék és újonnan vásárolt anyag finanszírozható;
 • munkadíj;
 • szakértői (beleértve az (hiteles) energetikai tanúsítvány költségét), tervezői, eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolata beszerzésének, illetve a statikai szakvélemény költségét);
 • egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, továbbá a közvetlen helyreállítási költségek, valamint minden olyan költség, amely saját forrásként elszámolható.

A projekt-előkészítési tevékenységek, tervezői, eljárási költségek legfeljebb a teljes elszámolható költség 5%-áig számolhatók elNem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, és amelyek nem szolgálnak energiamegtakarítást, például saját kivitelezésű munkálatok költségei, szállítási díj, kiszállási díj. Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek.

Kivel köthető szerződés a felújítás elvégzésére?

A projekt megvalósításához egyebek mellett az ÉMI Nkft. oldalán nyilvántartott Szállítói (Kivitelezői) Regisztrációs Listán szereplő kivitelezőkkel (integrátorok, generálkivitelezők, szakági kivitelezők) köthető szerződés. Egyébként számla csak olyan vállalkozótól fogadható el, amely esetében a vállalkozó és a kölcsönigénylő személye nem azonos, vagy a vállalkozó a kölcsönigénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő, vagy közeli hozzátartozója annak nem tulajdonosa, alkalmazottja, alapítója vagy vezető tisztségviselője.

A program keretösszege és egy megszorítás

Az Otthonfelújítási Hitelprogram a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezetéből valósul meg 108,24 milliárd forintos keretösszegben, úgynevezett Egyműveletben Kombinált Kölcsönnel és Vissza Nem Térítendő Támogatással. Ha ebből a keretösszegből mindenki a maximális 6 millió forintot venné igénybe, akkor 18 ezer családi ház újulna meg energetikailag, de a végső szám valószínűleg 20-30 ezer között lesz. Megszorítás, hogy a keret 20%-át nem haladhatja meg a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítés céljára nyújtott kölcsönök együttes összege, ellenkező esetben átcsoportosítást hajtanak végre.

Az országos átlagjövedelemhez képest
75% alatt (3,5 millió Ft) 75-110% között (3 millió Ft) 110% felett (2,5 millió Ft)
Bácsalmási járás Ajkai járás Budakeszi járás
Baktalórántházai járás Aszódi járás Budapest 01. kerület
Balmazújvárosi járás Bajai járás Budapest 02. kerület
Barcsi járás Balassagyarmati járás Budapest 03. kerület
Békési járás Balatonalmádi járás Budapest 04. kerület
Berettyóújfalui járás Balatonfüredi járás Budapest 05. kerület
Bonyhádi járás Bátonyterenyei járás Budapest 06. kerület
Cigándi járás Békéscsabai járás Budapest 07. kerület
Csengeri járás Bélapátfalvai járás Budapest 09. kerület
Csurgói járás Bicskei járás Budapest 10. kerület
Derecskei járás Bólyi járás Budapest 11. kerület
Edelényi járás Budapest 08. kerület Budapest 12. kerület
Encsi járás Budapest 15. kerület Budapest 13. kerület
Fehérgyarmati járás Budapest 20. kerület Budapest 14. kerület
Fonyódi járás Budapest 21. kerület Budapest 16. kerület
Gönci járás Ceglédi járás Budapest 17. kerület
Gyomaendrődi járás Celldömölki járás Budapest 18. kerület
Hajdúhadházi járás Csongrádi járás Budapest 19. kerület
Hegyháti járás Csornai járás Budapest 22. kerület
Hevesi járás Dabasi járás Budapest 23. kerület
Ibrányi járás Debreceni járás Dunakeszi járás
Jánoshalmai járás Devecseri járás Érdi járás
Jászapáti járás Dombóvári járás Gárdonyi járás
Karcagi járás Dunaújvárosi járás Gödöllői járás
Kemecsei járás Egri járás Győri járás
Kiskőrösi járás Enyingi járás Komáromi járás
Kiskunmajsai járás Esztergomi járás Móri járás
Kisteleki járás Füzesabonyi járás Oroszlányi járás
Komlói járás Gyáli járás Paksi járás
Kunhegyesi járás Gyöngyösi járás Pilisvörösvári járás
Kunszentmártoni járás Gyulai járás Székesfehérvári járás
Letenyei járás Hajdúböszörményi járás Szentendrei járás
Marcali járás Hajdúnánási járás Szigetszentmiklósi járás
Mátészalkai járás Hajdúszoboszlói járás Tatabányai járás
Mezőcsáti járás Hatvani járás Tatai járás
Mezőkovácsházai járás Hódmezővásárhelyi járás Téti járás
Mohácsi járás Jászberényi járás Vecsési járás
Mórahalmi járás Kalocsai járás Veszprémi járás
Nagyatádi járás Kaposvári járás  
Nagykállói járás Kapuvári járás  
Nyíradonyi járás Kazincbarcikai járás  
Nyírbátori járás Kecskeméti járás  
Ózdi járás Keszthelyi járás  
Pécsváradi járás Kisbéri járás  
Pétervásárai járás Kiskunfélegyházi járás  
Putnoki járás Kiskunhalasi járás  
Püspökladányi járás Kisvárdai járás  
Sarkadi járás Körmendi járás  
Sellyei járás Kőszegi járás  
Siklósi járás Kunszentmiklósi járás  
Szécsényi járás Lenti járás  
Szentlőrinci járás Makói járás  
Szerencsi járás Martonvásári járás  
Szigetvári járás Mezőkövesdi járás  
Szikszói járás Mezőtúri járás  
Tabi járás Miskolci járás  
Tamási járás Monori járás  
Tiszafüredi járás Mosonmagyaróvári járás  
Tiszavasvári járás Nagykanizsai járás  
Tokaji járás Nagykátai járás  
Vásárosnaményi járás Nagykőrösi járás  
Záhonyi járás Nyíregyházi járás  
Zalaszentgróti járás Orosházi járás  
  Pannonhalmi járás  
  Pápai járás  
  Pásztói járás  
  Pécsi járás  
  Ráckevei járás  
  Rétsági járás  
  Salgótarjáni járás  
  Sárbogárdi járás  
  Sárospataki járás  
  Sárvári járás  
  Sátoraljaújhelyi járás  
  Siófoki járás  
  Soproni járás  
  Sümegi járás  
  Szarvasi járás  
  Szegedi járás  
  Szeghalmi járás  
  Szekszárdi járás  
  Szentesi járás  
  Szentgotthárdi járás  
  Szobi járás  
  Szolnoki járás  
  Szombathelyi járás  
  Tapolcai járás  
  Tiszakécskei járás  
  Tiszaújvárosi járás  
  Tolnai járás  
  Törökszentmiklósi járás  
  Váci járás  
  Várpalotai járás  
  Vasvári járás  
  Zalaegerszegi járás  
  Zirci járás  
Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium

Forrás: Portfolio