Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Kötelező lesz egészségügyi szűrővizsgálatokon részt venni, változnak a méltányossági támogatás szabályai

Az egészségügyi és az egészségbiztosítási törvényeket is módosítja a Magyar Közlöny 66. számában kihirdetett 2024. évi XXIX. törvény. Cikkünkben a szűrővizsgálatra, valamint a Batthyány-Strattmann László Alapítványra és annak méltányossági jogkörére vonatkozó szabályokat ismertetjük, s külön cikkben adunk majd tájékoztatást az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozókra, valamint a CTI-MRI-re vonatkozó új szabályokról.

2024. június 13-ától az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok köre kiegészült a vastag- és végbélszűréssel, amelyet 50 és 70 év közötti életkorban, kétévenként, népegészségügyi céllal kell elvégezni. Mindezek alapján népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok a következők:

– 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően háromévenként méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára (citológia);

–  45 és 65 év között népegészségügyi céllal kétévenként az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrés (mammográfia);

– 50 és 70 év közötti életkorban, kétévenként, népegészségügyi céllal vastag- és végbélszűrés.

A szűrővizsgálatok kapcsán módosul az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, amely jelenleg a 0–18 év közöttiek kötelező szűrővizsgálatát szabályozza. 2025. január 1-jén lép hatályba az az új szabály, amely általánosságban mondja ki, hogy utóbbi szűrővizsgálatok kötelezők, és rendelkezik arról is, hogy a szűrővizsgálatra kötelezett, cselekvőképességet érintő gondokság alatt álló személy szűrővizsgálaton történő részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.

Ha a kötelezettségének a kötelezett vagy a törvényes képviselő nem tesz eleget, akkor az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat – közegészségügyi vagy járványügyi okból – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

Nem változnak a kiskorúakra vonatkozó alábbi rendelkezések, amelyek a következők:

A kiskorú személy szűrővizsgálaton történő részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha a törvényes képviselő nem tesz ennek eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal elrendeli, amely – közegészségügyi vagy járványügyi okból – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Kiskorú esetében az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.

Batthyány-Strattmann László Alapítvány

A törvénymódosítás indokolása szerint az egészségbiztosító az Egészségbiztosítási Alapból méltányosságból támogasson bizonyos, a törvényben meghatározott olyan ellátásokat, amelyeket a „normál” egészségbiztosítás nem finanszíroz. Ezek közül azon méltányossági kérelmekről, melyek olyan gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, eljárás támogatására irányulnak, melyek még nem kerültek be a társadalombiztosítás által finanszírozott körbe (ide tartoznak a törzskönyvezett, de még semmilyen formában nem támogatott gyógyszerek, melyek kiszolgálása patikán keresztül történik, valamint a ritka betegségek kezelésére alkalmas – ún. orphan – gyógyszerek), a javaslat szerint a kormány által létrehozandó alapítvány döntene. Törvényi szinten szükséges rendezni, hogy mely termékkörre beadott kérelmeket bírálja el az alapítvány, illetve melyek maradnak továbbra is az egészségbiztosító hatáskörében.

Mindezek alapján a kormány létrehoz egy új alapítványt, Batthyány-Strattmann László néven. A 2025. január 1-jétől működő alapítvány közhasznú jogállású lesz. Az alapításnál az állam képviseletében az egészségbiztosításért felelős miniszter jár el. Erre tekintettel jogosan felmerül az a kérdés, hogy milyen szerepet fog betölteni ez az alapítvány az egészségügyben?

Az alapítvány Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból támogatást nyújthat, ha azt az érintett személy kérelmezi.

Az Adózóna válaszol: Széles Imre: vállalkozók minimumjárulék-fizetési kötelezettsége

2025. január 1-jétől indult méltányossági eljárásoknál már Batthyány-Strattmann László Alapítvány hozza meg a döntést. Ugyanakkor 2025. január 1-jén a fenti méltányossági jogkörben folyamatban lévő ügyekben még az egészségbiztosító fog eljárni.

Nem tartozik a Batthyány-Strattmann László Alapítvány méltányossági támogatási feladatkörébe a valamely indikációba már befogadott, ugyanakkor a kérelmezett indikációban az allopátiás gyógyszerekre, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerekre, gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás.

A jogszabály rögzíti, hogy a Batthyány-Strattmann László Alapítvány méltányossági jogkörében eljárva az emberi élet és egészség védelme, valamint a társadalmi és gazdasági felelősségvállalás szellemében, nem hatósági eljárás keretében dönt a támogatás nyújtásáról vagy annak megtagadásáról.

Az alapítvány adatkezelésre vonatkozó szabályok

Az alapítvány jogosult lesz kezelni az érintett beteg személyazonosító és egészségügyi adatait a feladata ellátása, a támogatás megítélhetőségének vizsgálata, kifizetése és felhasználásának ellenőrzése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk: Személyes betegadatokat tett közzé egy hackercsoport

Az alapítvány gazdálkodása és vagyona

Az alapítvány kezeli a mindenkori költségvetési törvényben a feladatára létrehozott előirányzatot. Az alapítvány vagyonának biztosításáról a kormány gondoskodik, a működéséhez 2025-től kezdődően évente támogatást nyújt.

Az alapítványnak már 2025-ben fel lehet majd ajánlani a személyi jövedelemadó 1 százalékát.

Forrás: Adózóna