Csongrád Megyei Iparszövetség

GKI Hírlevél – 2020. február 9.

Idén jelentősen nőhet az online számlázás piaca    
Az online számlázás azt követően vált hangsúlyos témává, hogy a NAV 2018. július 1-től a cégek közötti forgalomban (B2B) keletkezett, legalább 100.000 forint áfa-tartamú számlákat jelentéskötelessé tette; 2020 közepétől pedig ez a kötelezettség az összes B2B számlát érinteni fogja. E kötelezettségnek a hagyományos (offline) megoldásokat alkalmazó cégek külön bejelentéssel tehetnek eleget, az online számlázási programot alkalmazók esetében viszont ez sokkal egyszerűbben, a számlázással párhuzamosan, automatikusan megvalósul. A GKI Gazdaságkutató és a Billingo.hu online számlázó közös, 2020. januári kérdőíves felmérésének fő megállapítása szerint a legalább 5, de legfeljebb 250 főt foglalkozató (vagyis nem mikró) kis- és középvállalatok körében az online számlázás elterjedtsége jelenleg 45%-os. Ez az arány – a jelentéskötelezettség kiterjesztése és a technikai lehetőségek fejlődése következtében – az év folyamán érezhetően tovább emelkedhet. Tovább…

Érzések, adatok, és ami mögöttük van – a háztartások háromnegyede szerint pénzügyi helyzetük hat éve nem javult
A 2014-2019 közötti időszakban a nominális és a reálkeresetek jelentősen bővültek. Az előbbiek több mint 60%-kal, az utóbbiak csaknem 50%-kal emelkedtek, ami részben a gyors béremelkedésnek, részben pedig az alacsony inflációnak köszönhető. A nyugdíjak gyarapodása 2014-16-ban az alulbecsült infláció következtében meghaladta, 2017-19-ben viszont az alulbecslés miatt csak utólag haladta meg az átlagos áremelkedést. Az ő körükben az aktív keresőkhöz képest jelentősen kisebb volt a reáljövedelmek növekedése. Tovább…

Médiaszerepléseink
2020. február 3.
Karsai Gábor a gazdaság várható lassulásának okairól az “Infórádió”-ban.
2020. január 31.
Nőtt az infláció 2019-ben. Vértes András az “Európa Rádió”-ban.

GKI Hírlevél – 2020. február 2.

Csúcs volt ez az érzés
A magyar gazdaság tavaly 5% körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok összességében még nem utalnak lassulására, főleg az ipari várakozások romlása azonban figyelmeztető jel. Az építőipar kiugró dinamikája érezhetően csökkent, a béremelkedés és a kiskereskedelmi forgalom viszont még gyorsult is. Ugyanakkor az egyensúly romlik, gyorsult az infláció, látványosan gyengült a forint, megugrott az államháztartási hiány, s deficites a folyó fizetési mérleg. A koronavírus már félelemkeltő hatása révén is rontja a világgazdaság helyzetét. A GKI 3-3,5% körüli idei GDP-növekedésre számít. Tovább…

Immár többen várnak árcsökkenést, mint áremelkedést a lakáspiacon
A GKI fővárosi lakáspiaci indexének értéke 2020 januárjában 6, míg az ország egészére vonatkozó jelzőszám értéke 7. A fővárosi index alig 1 ponttal – azaz hibahatáron belül – csökkent az előző (októberi) felméréshez képest, míg az országos jelzőszám szűk 3 pontot esett. Éves alapon az előbbi 17, míg az utóbbi 16 ponttal csökkent. A negyedéves alapon viszonylag enyhe változás tehát éves összevetésben érdemi visszaesést jelent. Tovább…

Médiaszerepléseink
2020. január 29.
Petz Raymund a lakásárak várható alakulásáról a “Trend FM”-en.
2020. január 27.
Karsai Gábor a fogyasztói várakozások januári romlásának okairól a “Trend FM”-en.

GKI Hírlevél – 2020. január 27.

Jogosan van kiakadva a kormány a gazdaságkutatókra?     
A G7 portál elemzése szerint az elmúlt másfél évtized átlagában a  GKI-nál volt a legkisebb eltérés az előző évben becsült és a tényleges GDP-adatok közötti a vizsgált intézmények közül. Tovább…

Enyhe eséssel kezdte az évet a GKI konjunktúraindexe
A decemberinél kisebb mértékben, de januárban is folytatódott a GKI konjunktúraindex csökkenése, mely így több mint hároméves mélypontjára került. A mostani csökkenés a fogyasztói várakozások romlásának következménye, az üzleti várakozások mérséklődése ugyanis a decemberi nagy esés után most csak minimális volt. A GKI konjunktúraindex és az üzleti bizalmi index trendje másfél éve lejtmenetben van, a fogyasztóié hullámzó-stagnáló, de januárban ez utóbbi is másfél éves mélypontjára került. Tovább…

Ki és mit akar megvédeni gazdaságvédelem címén?
“A kormányzati dokumentumok az utóbbi időben előszeretettel használják a „2013-as növekedési fordulat” kifejezést, amely megállapításuk szerint tartós, egyensúlyőrző és előretekintve is folytatódó dinamikus fejlődést eredményezett. Ezzel azonban homályban hagyják a 2010. évi kormányváltást követő első évek jellemzőit, melyekre a ma is létező, egycentrumú, lojalitásalapú gazdaság- és társadalomirányítást jelentő magyar modell kiépítése mellett a hagyományos ereszd meg – húzd meg gazdaságpolitika volt jellemző.” Írja cikkében Karsai Gábor Tovább…
 

Médiaszerepléseink
2020. január 17.
Innováció és társadalom. Némethné Pál Katalin előadása a Szabadság és Reform Intézet “Jövőképek – homályos tükörben” c. konferenciáján.

2020. január 16.
Hétéves csúcson volt az infláció decemberben. Vértes András az “ATV Start”-ban

GKI Hírlevél – 2019. december 21.

Három éves mélypontján zárta az évet a GKI konjunktúraindexe
Decemberben októberi, idei legalacsonyabb szintjénél is valamivel kisebb lett a GKI konjunktúraindexe, mely ezzel hároméves mélypontjára esett. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint ez az üzleti várakozások markáns romlásának következménye, a fogyasztóiak ugyanis, ha csak minimálisan is, de javultak. Az üzleti várakozások idei trendje egyértelműen romló, a fogyasztóiaké viszont jellemzően stagnáló, érezhető havi hullámzás mellett. Tovább… 

Médiaszerepléseink
2019. december 11.
Karsai Gábor a magyar gazdaság 2020-ben várható pályájáról az “Inforádió”-ban

GKI Hírlevél – 2019. december 11.

Előrejelzés 2020-ra
A magyar GDP dinamikája 2018-19-ben 5% körülire, az EU-ban az egyik leggyorsabbra emelkedett. Ezzel a magyar növekedés meghaladta bárki – ezen belül különösen az EU és a GKI – prognózisát.
A gyors növekedés részben az EU-transzferek meglódulásának; részben a korábban még kedvező világgazdasági konjunktúrának, majd a romló konjunktúra közepette is magára találó iparnak és várakozáson felül teljesítő szolgáltatási exportnak; részben a belföldi keresletélénkítő intézkedéseknek, ezen belül főleg az adócsökkentéssel kísért bérmegállapodásnak volt köszönhető. A GKI főleg az üzleti szektor beruházásait és exportképességét becsülte alul. Tovább… 

A magyar e-kereskedelem szabadon értelmezi a Black Friday-t
A GKI Digital becslése szerint 2019-ben is november volt az e-kereskedelem legerősebb hónapja. Az összesített online forgalom nettó 75-80 milliárd forint körül lehetett, ami duplája az egy hónapra jutó átlagos online forgalomnak, 17-18%-kal meghaladva a 2018-as november eredményeit.
Az anyag teljes terjedelmében itt érhető el.

GKI Hírlevél – 2019. november 25.

Novemberben érezhetően emelkedett a GKI konjunktúraindexe
Novemberben kéthavi csökkenés után jelentősen emelkedett a GKI konjunktúraindexe, de nem érte el augusztusi, s főleg év eleji szintjét. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint ebben a hónapban az üzleti várakozások markánsan, a fogyasztóiak csak minimálisan javultak. Tovább…

Idén közel 50 ezer forintot szánunk karácsonyi ajándékokra    
Az Árukereső.hu és a GKI Digital éves rendszerességű közös kutatása, a hazai internetező felnőtt lakosság körében idén is arra kereste a választ, hogy milyen ajándékokkal tervezzük meglepni szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket.
Részletes információk

Médiaszerepléseink
2019. november 7.
Fazekas Bence előadása az “Ingatlanértékesítés automatizálva!” konferencián.

2019. november 8.
Karsai Gábor a várható gazdasági folyamatokról az “Európa Rádió”‘-ban

2019. november 4.
Karsai Gábor a gazdaság várható lassulásáról és az euró megítéléséről a „Reggeli gyors”-ban
(Klub Rádió)

GKI Hírlevél – 2019. november 4.

Lassult a növekedés, de az infláció is
A magyar gazdaság az idei első félévben a tavalyival megegyező, kiugró mértékben, 5,1%-kal növekedett. Ez az ütem idén az EU-ban eddig a leggyorsabb, mintegy háromszorosa az átlagnak. A harmadik negyedév júliusban jól kezdődött, de ezt augusztusban az iparban és az építőiparban is látványos lassulás követte; s az üzleti várakozások a következő hónapokra sem valószínűsítenek javulást. Viszont május óta az infláció is csökken, szeptemberig összesen csaknem 1 százalékponttal. Kedvező az államháztartás helyzete is, ugyanakkor a folyó fizetési mérleg 2018 után idén is deficites, a forint gyenge. A világgazdasági körülmények romlása és az EU-transzferek serkentő hatásának kifulladása 2020-ra markáns lassulást valószínűsít. Tovább…

A versenyt torzítja és az egyenlőtlenségeket is növeli a költségvetési politika
Nem hamisításról van szó, hanem sokkal inkább egy közgazdaságilag értelmetlen törvényi szabályozásról, valamint sumákolásról – állítja a zárszámadási törvényről Karsai Gábor. Tovább… 

Médiaszerepléseink
2019. október 31.
Vértes András a magyar keresetekről az “ATV Start”-ban
2019. október 28.
Karsai Gábor a munkaerőhiány csökkenő jelentőségéről az üzleti szférában a “Trend FM”-en
2019. október 28.
Karsai Gábor az üzleti várakozások szeptemberi zuhanást követő szerény emelkedéséről az “Inforádió”-ban

GKI Hírlevél – 2019. október 28.

Októberben kissé emelkedett a GKI üzleti bizalmi indexe, a fogyasztók optimizmusa viszont sokat csökkent
Októberben a GKI konjunktúraindexe csak hibahatáron belül mérséklődött, de így is közel hároméves mélypontján van. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával vég-zett felmérés szerint az üzleti várakozások szeptemberi, hároméves mélypontjukhoz ké-pest kissé emelkedtek, a fogyasztóiak viszont két hónapos javulás után sokat romlottak. Tovább…

GKI Hírlevél – 2019. október 24.

Negatív trendforduló a lakáspiacon, az üzleti ingatlanszektorban viszont töretlen a bizalom     
A GKI fővárosi ingatlanpiaci indexének értéke 2019 októberében 7, míg az ország egészére vonatkozó jelzőszám értéke 8. A fővárosi index 6, az országos jelzőszám mindössze 1 ponttal csökkent az előző (júliusi) felméréshez képest. Éves alapon az előbbi 4 ponttal csökkent, míg az utóbbi gyakorlatilag nem változott. A felmérés adatai arra utalnak, hogy a lakáspiacon negatív trendfordulóhoz érkeztünk, a korábban szárnyaló kilátások és emelkedő árak korszaka immár mögöttünk van. Ugyanakkor az üzleti ingatlanpiacon – s ezen belül is különösen az irodapiacon – semmi sem utal arra, hogy az aranykor a végéhez közeledne. Tovább…

Kialakulhat-e lakhatási válság?     
„A budapesti lakáspiac helyzete: Kialakulhat-e lakhatási válság?” című kiadvány bemutatja a budapesti lakhatási probléma természetét, valamint megvizsgálja a válság kialakulásának esélyét. Napjainkban rohamosan terjedő probléma, hogy a lakásárak és a lakbérek a jövedelmeknél jelentősen gyorsabban nőnek, így sokan lakhatási szegényekké válnak. Célunk, hogy a lakhatási szegénység és a gyakran elhangzó okok közötti kapcsolatot feltárjuk. Ilyen például az építőipar munkaerőhiánya, a lakhatási célú beruházások alacsony volumene, az alacsony alternatív hozamszint vagy a rövid távú lakáskiadási platformok negatív hatása a magánlakásbérlet megfizethetőségére. Részletes áttekintést adunk a budapesti ingatlanpiacra ható folyamatokról, amelyek egy prudens lakhatási politika kiindulópontjai lehetnek reményeink szerint. Tovább…

Több millió termék egyetlen webáruházban     
A GKI Digital mérései szerint már több mint 4500 hazai vállalkozás érdekelt valamelyik hazai vagy akár nemzetközi online piactéren. Részletes elemzés.

Médiaszerepléseink
2019. október 2.
Vértes András a forint árfolyamát befolyásoló tényezőkről az “Európa Rádió”-ban
2019. szeptember 23.
Karsai Gábor a gazdasági növekedés lassulásáról az “Inforádió”-ban

GKI Hírlevél – 2019. szeptember 23.

Előrejelzés 2019-2020-ra     
A magyar gazdaság a második negyedévben 4,9%-kal, a vártnál is sebesebben, az EU-ban a leggyorsabb ütemben bővült. A lassulás azonban, ha csak nagyon kis mértékben is, de elkezdődött (az első negyedévben még 5,3%-os volt a dinamika). Az első félévi adatok alapján a magyar gazdaságot a beruházási és fogyasztói kereslet hajtja, a belföldi kereslet 5,5%-kal, a GDP-nél (5,1%) gyorsabban bővült. A második negyedévben tovább csökkent a külkereskedelmi aktivum, a szolgáltatások kissé növekvő többlete nem tudta ellensúlyozni az áruforgalom jelentősen romló egyenlegét. A GKI 2019-ben éves átlagban 4,3% körüli GDP-növekedésre számít, ami megegyezik a kormány és az MNB friss várakozásával. Tovább…

Szeptemberben zuhant a GKI üzleti bizalmi indexe, a fogyasztók viszont kirobbanóan optimisták
Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások három éves mélypontjukra zuhantak, a fogyasztói várakozások viszont még kissé javultak is, utoljára 2002 nyarán voltak ennél kedvezőbbek. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti bizalmi index szeptemberi esése jelentős (igaz, az átmenetileg megemelkedett augusztusihoz képest), egyetlen hónap alatt több mint tíz éve nem következett be ekkora romlás. Tovább…

Médiaszerepléseink
2019. szeptember 19.
Vértes András a gyenge forintról az “ATV Start”-ban