Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Számviteli Levelek 211. sz.

– Euróalapon kibocsátott számla áfája.
– Osztalékelőleg veszteség esetén.
– Betéti társaság saját tőkéje.
– Visszaküldött számla pótlása.
– Számviteli beszámoló ismételt közzététele.
– Klaszterrel kapcsolatos elszámolások.
– Vállalati üdülő hasznosítása.
– Kommunális adó alapjába tartozó létszám.
– Kártérítés elszámolása saját műhelyben történő javításnál.
– Eladásra vásárolt ingatlan költségei.
– Lebontott hőközpont pótlása.
– Levonhat áfa beolvadás után.
– Épületen belüli uszoda.
– Ékszerkészítés törtaranyból.
– Tagi kölcsön esetén a vagyoni betét értékesítése.
– Közbeszerzési díj költségvetési szerveknél.
– Rendeltetésszerű használat megszűnése.
– Támogatással finanszírozott eszköz értékcsökkenési leírása.

Számviteli Levelek 210. sz.

– Saját tőke szerkezetének megváltoztatása.
– Fejlesztési tartalék feloldása.
– Személygépkocsi bérbeadás utáni értékesítése.
– Pénztárgép nyugtája számlaadás esetén.
– Megváltozott munkaképességű személy.
– Képzési költségek átvállalása.
– Lakáscélú munkáltatói támogatás.
– Egyéni vállalkozó leltárkészítési kötelezettsége.
– Gyakorlati képzés, bruttó kötelezettség megállapítása.
– Kiküldetés kiváltása.
– Irodakialakítások továbbszámlázott költségeinek a minősítése.
– Ingatlan-adásvétel áfakötelezettsége.
– Bérbeadó által számlázott üzemeltetési közös költségek minősítése.
– Eva előtti és evás eredménytartalék kifizetése.
– Üzemanyag a repülőgépekhez.
– Társasházi közös költségek elszámolása.
– Szén-dioxid-kvóta visszaadása.

Számviteli Levelek 209. sz.

– Mobiltelefon-vásárlás beszámítással.
– Étkeztetés feltöltött bankkártyáról.
– Kuponok átadásával adott árkedvezmény.
– Fejlesztési támogatás a tőketartalékban.
– Áfakulcs változásával kapcsolatos számlázás.
– Pótbefizetés visszafizetése új tulajdonosnak.
– Megrendelésre végzett nyomdai szolgáltatások.
– Határidőn belüli fizetés engedménye.
– Üzletrész értékesítése.
– Fejlesztési tartalék, bérleti jog.
– Előlegigénylési díj.
– Légkondicionáló a bérleményben.
– Bekerülési érték utólagos módosítása.
– Támogatás elszámolása.
– Vízdíj-kedvezmény.
– Göngyöleg elszámolása.
– Ültetvénytelepítéshez kapott támogatás.
– Tárgyi eszköz kivezetése a nyilvántartásból.
– Utazási költségtérítés elszámolása.
– Kedvezményezett átalakulás a tulajdonosnál.
– Ellenérték devizában, az áfa forintban.
– Ajándéktárgyak nyilvántartás szerinti értéke.
– Elengedett tagi kölcsön kifizetése osztalékként.
– Előleg vagy részteljesítés.

Számviteli Levelek 208. sz.

– Fejlesztési tartalék figyelembevétele.
– Előlegszámla, részszámla, végszámla.
– Osztalékra igénybe vett eredménytartalék könyvelése.
– Adóhiányra, adóbírságra tartalék képzése?
– Külföldi napidíj könyvelése.
– Nem könyvelt teljesítés.
– Járulékfizetés a tevékenység szüneteltetése alatt.
– Ügyfél nevére szóló csekkek befizetése.
– Üzletrész visszavásárlási és eladási ára.
– Visszavásárolt üzletrész bevonása.
– Értékcsökkenés a felújítás után.
– Egyéni vállalkozó üzemanyag felhasználása.
– Versenybírói díj és költségtérítés.
– Tanulmányi szerződés egyéni vállalkozónál.
– Vagyonosodási vizsgálat után tagi kölcsön visszafizetés.
– Bérleti díj vagy egyéb szolgáltatás.
– Ráépítés a társaság telkére.

Számviteli Levelek 207. sz.

– Energiaadó visszaigénylése.
– Kapcsolt vállalkozás.
– Tízszázalékos adókulcs.
– Vissza nem térítendő lakásépítési támogatás.
– Üdülési csekk 2009-ben 2010-re.
– Magánóvoda költségei.
– Állami nyugdíjpénztárba magánnyugdíjpénztár helyett.
– Devizás beruházási hitel más devizára váltása.
– Tőkeleszállítás tőkekivonással.
– Telekvásárláshoz kapcsolódó árfolyam-különbözet.
– Visszaszállított termék bizonylatolása.
– Vagyonmérleget érintő hiba korrigálása.
– Elengedett osztalék illetékfizetése.
– Adózás előtti eredményt meghaladó adó.
– Aktivált beruházásnál árfolyam-különbözet.
– Apport átadásának/átvételének könyvelése.
– Értékpapírok nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások.
– Befektetés-értékesítés, későbbi pénzügyi rendezés.
– Fejlesztési támogatás illetéke.
– Profilmegszüntetés, selejtezés.
– Visszavásárolt üzletrész átadása a tagnak.

Számviteli Levelek 206. sz.

– Számlahelyesbítés áfa-szabályai.
– Fejlesztési tartalék felhasználása.
– Értékpapírok értékvesztése.
– Üzletrész piaci értéke.
– Bankköltség áthárítása.
– Köztartozás.
– Áfa-ellenőrzés 2004/2005. évekre visszamenőlegesen.
– Pénzügyi vállalkozások készpénzkészlete.
– Ivóvíz áfája.
– Szakképzési hozzájárulás közhasznú nonprofit kft-nél.
– Tesztautó bérbeadása.
– Cégautó átminősítése készletté.
– Támogatott eszköz eladása.
– Pénznyerő automaták értékcsökkenése.
– Társasházi lakások értékesítésének áfája.
– Légkondicionáló a bérleményben.
– Kulturális járulék fénykép esetén.
– Negatív saját tőkéjű leányvállalat konszolidációja.
– Pontgyűjtő akció vásárlási utalvánnyal.
– Pályázatok menedzselése.
– Megbízás alapján végzett tevékenység elszámolása.

Számviteli Levelek 205. sz.

– Késve érkezett számla.
– Autópálya-matrica elszámolása.
– Fejlesztési tartalék önellenőrzéssel.
– Ingatlanvásárlás áfája.
– Létszám rehabilitációs hozzájárulásnál.
– Törzstőke-emelés illetéke.
– Magánszemély részére nyújtott kölcsön kamatának átvállalása.
– Lakás értékesítése részszámlával.
– Evaalanyiság megszűnése.
– Vagyoni értékű jog értékcsökkenése.
– Maradványérték kivezetése.
– Végleges használatba adás.
– Építőipari gépkölcsönzés.
– Parképítés áfája.
– Felvásárlási okirat kiállítása.
– Nyílászárók helyszíni beszerelése.
– Tagi kölcsön elengedése helyett más.
– Mikulás-ünnepség bábelőadása.
– Akkreditációs díj aktiválása.
– Társasház bevétele egyszeres könyvvitelben.
– Társasháznál a bérleti díj felhasználása költségek fedezetére.
– Engedély után visszatérítés?
– Kutatási költségek elszámolása.
– Önkormányzati ingatlan bérbeadása.
– Növendék állatok értékvesztésének visszaírása.

Számviteli Levelek 204. sz.

– Tulajdonos kiküldetése.
– Átalakulás kiválással.
– Kapcsolt vállalkozás.
– Változó munkahelyen történő foglalkoztatás.
– Osztrák cég magyar munkavállalója.
– Egyéni vállalkozói beruházás.
– Kárenyhítési hozzájárulás és juttatás elszámolása.
– Polgári jogi társaságból (pjt) szövetkezet.
– Közhasznú társaság jogutód nélküli megszűnése.
– Határidős ügylet leszállítással.
– Szavatossági kötelezettség, egyszeri visszatérítés.
– Magánszemély tulajdonosnak juttatott üzletrész.
– Átalakítás, felújítás, beruházás.
– Utazásközvetítői tevékenység.
– Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása.
– Normatív támogatás elszámolása.
– Egyéni vállalkozáshoz használt tárgyi eszköz.

Számviteli Levelek 203. sz.

– Osztalékfizetés evás kft-nél
– Nyugdíjpénztári tag járandósága
– Örökölt üzletrész személyi jövedelemadója
– NYESZ számlák adózása
– Cégautó magáncélú használata 2005-2006. években
– Sportegyesület tagjainak sajátgépkocsi-használata
– Bérleti szerződésben kikötött maradványérték áfája
– Vagyonról való lemondás illetéke kilépéskor
– Egyéni vállalkozónál a cégautóadó elszámolása
– Egyéni cég átalakulásának illetékmentessége
– Szoftverek beszerzése és aktiválása
– Társasház számlázási kötelezettsége
– Miből áll az áramdíj?
– Átalakuláskor pótbefizetés
– Saját benzinkútnál történő tankolás
– Külföldi cég magyarországi foglalkoztatottja

Számviteli Levelek 202. sz.

– Áfakulcs változásával kapcsolatos számlázás
– Nem könyvelt számlák
– Házipénztárnál figyelembe veendő bevételek
– Előleg beszámítása a folyószámlán
– Elektronikus úton megküldött beszámoló megőrzése
– Szövetkezetből kilépő tag járandósága
– Elszámolás a részjegy örökösével
– Bizonylatok megőrzése elektronikus formában
– Telefonszolgáltatás mint közvetített szolgáltatás
– Devizában történő könyvvezetés
– Közös tulajdonban lévő ingatlan bérbeadása
– Beruházás árfolyamkülönbözetének elhatárolása
– Kölcsönadott saját részvények
– Bérmunka készletrevétele
– Hosszú lejáratú hitel árfolyamvesztesége
– Személyesen közreműködő tag járuléka (eva)
– Átvállalt tandíj visszafizetése