Csongrád Megyei Iparszövetség

Fontosabb EU-honlapok

Fontosabb EU-honlapok címjegyzéke

Európa szerver : Minden az Európai Unióról.
Általános információk az EU intézményeiről, napi hírek, kapcsolódási pontok (linkek).
http://europa.eu

EUR-OP’s homepage, az EU hivatalos publikációinak kiadóhivatala
http://ec.europa.eu/citizensrights/

Ki kicsoda az EU-ban? – IDEA,
az elektronikus intézményközi mutató segít megtalálni a keresett tisztségviselőket az EU intézményeiben.
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=hu

Kormányközi Konferenciák adatbázisa: IGC database
szöveges információt nyújt és időrendi táblázatot tartalmaz az EU intézményeinek eseményeiről.
http://europa.eu/scadplus/glossary/intergovernmental_conference_en.htm

Yourvoice
polgárok, fogyasztók és vállalkozások számára nyit hozzászólási lehetősége a közösségi politikákhoz
http://ec.europa.eu/yourvoice/

Cenorm
európai szabványok
http://www.cenorm.be

Prosafe
termékfelelősség az egyes tagországokban
http://www.prosafe.org

Eurobarometer
közvéleménykutatás az EU csatlakozásról
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

EU intézmények, ügynökségek és szervezetek a Web-en

Europarl
Az Európai Parlament dokumentumai, tanulmányok, összefoglalók, sajtóanyagok és egyéb információ.
http://www.europarl.europa.eu

Az Európai Ombudsman
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Az Európai Tanács
http://ue.eu.int/

Ecosoc adatbázis
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az EU törvény-javaslatokról.
http://www.un.org/ecosoc/

A Régiók Bizottsága
http://eesc.europa.eu

Eurostat – Az EU statisztikai hivatala.
http://ec.europa.eu/eurostat

A szakoktatás fejlesztésének európai központja –
The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
http://www.cedefop.europa.eu

Környezetvédelmi ügynökség
uropean Environment Agency
http://www.eea.europa.eu

Belső Piaci Harmonizációs Bizottság
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
http://oami.europa.eu

Európai Képzési Alap
The European Training Foundation
http://www.etf.europa.eu

Közös Kutató Központok
Joint Research Centres
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Európai Bíróság
The Court of Justice
http://curia.europa.eu

Európai Számvevőszék
The Court of Auditors
http://eca.europa.eu

Európai Beruházási Bank
The European Investment Bank
http://www.eib.org

Európai Monetáris Intézet
The European Monetary Institute
http://www.ecb.int/

Az élet- és munkafeltételek javítását segítő alap
The European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions
http://www.eurofound.europa.eu

EMIRE
bevezetés a nemzeti foglalkoztatási törvényekbe és az
ipari kapcsolat-rendszerekbe
http://www.eurofound.europa.eu/emire/emire.htm

Európai Régiók Tanácsa
Council of European Municipalities and Regions
http://www.ccre.org

Európai Konvent
http://european-convention.eu.int/

EUROPOL
European Police Office
http://www.europol.europa.eu

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
Organization for Security and Co-operation in Europe
http://www.osce.org

Régiók Bizottsága
Committee of the Regions
http://www.cor.europa.eu

Munkavédelmi ügyekkel foglalkozó ügynökség
European Agency for Safety and Health at Work
http://osha.europa.eu

Megújuló energiával foglalkozó ügynökség
European Renewable Energy Centers Agency
http://www.eurec.be

European Organisation for Conformity Assessment (EOTC)
Európában elfogadott szabványok
http://www.eota.be

Európai Szabadalmi Hivatal
European Patent Office
http://www.epo.org

Európai Nemzetközi Üzleti Kamara
European Chamber of International Business
http://www.ecib.com

Hasznos információk diákoknak és kutatóknak

Euristote
információ kb. 18 000 dolgozatról és tanulmányról,
amelyek az európai integráció különböző aspektusait tárgyalják,
valamint adatok kb. 7000 egyetemi oktatóról és kutatóról:
http://ec.europa.eu/comm/dg10/university/euristote/index_en.html

ECSA-Net
Az európai integrációt elemző kutatók
együttmûködését segítő interaktív hálózat
http://www.ecsanet.org/

Learn Euroslang: Eurodicautom,
többnyelvû terminológiai adatbázis, több mint négy és fél
millió tudományos és technikai terminussal és kb 180.000
rövidítéssel és akronímával. Az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhető:
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm

A – Z index a munkaügy területén
http://ec.europa.eu/employment_social/az_en.html

Európai kutatással kapcsolatos hírek központja
kutatási témánként csoportosítva
http://ec.europa.eu/research/news-centre/index_en.html

SCAD (INFO 92)
információ az Európai Unió közös piacának létrehozásáról és annak politikai hátteréről
http://europa.eu/scadplus/

EDC
a Mannheimi Egyetem internetes jogszabály kereső rendszere (német nyelven)
http://www.ub.uni-mannheim.de/index.php?id=850

STATEWATCH
az emberi jogokkal és szabadságokkal foglalkozó adatbázis
http://www.statewatch.org

EUR-LEX
Európai Uniós törvénytár
http://eur-lex.europa.eu/

EIRO ONLINE
naprakész ipari analízisek a tagállamok iparáról és Norvégiáról
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/

EUREKA
az ipar K&F adatbázisa
http://www.eureka.be

TED
Európai Uniós tagállamok tendereihez lehet könnyen hozzáférni
http://ted.eur-op.eu.int

IMF/WCN
Világbank és egyéb nemzetközi szervezetek által támogatott kiírásokról tartalmaz információkat
http://www.dgmarket.com

Címek az ipar és a gazdaság területéről

Cordis
információk az EU kutatási és fejlesztési témaköréből
http://cordis.europa.eu

Nem csak EU
Europe Online

SIGL
az Unióba irányuló textil import kvótáiról nyújt információt
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm

Information Society Office
informatikával kapcsolatos hírek, újdonságok
http://europa.eu.int/information_society