Csongrád Megyei Iparszövetség

A Munkaadó Lapja 2007/03. szám

– E-bevallás
– Új járulékszabályok
– A munkavállaló kárfelelőssége
– A munkaidő értelmezése
– Vállalati elbocsátások
– Foglalkoztatás támogatási variációk
– Béren kívüli juttatások
– Szigorítás a munkavédelemben
– Munkahelyi semmittevés