Csongrád Megyei Iparszövetség

Személyi jövedelemadó változások

Tájékoztató az életbe lépő fontosabb jogszabályváltozásokról, kiegészítő magyarázattal.
A cikkben szereplő jogszabályváltozások tartalmazzák a hatálybalépés időpontját és rövid jogszabály magyarázatot.

Az alábbi jogszabály változások  letöltése (.doc) bővebb magyarázattal >>>

Tagi hitel elengedése Adómódosító tv. 257. § (19) bekezdés
H: 2009. december 9.

Off-shore kedvezmény Adómódosító tv.  276. § (3) bekezdés, 277. §
H: 2008. december 9.

Falusi vendéglátás Szja tv. 3. § 55-59. pont, 1. számú melléklet 4.12. pont
H: 2009. január 1., de már a 2008. évi adókötelezettség megállapításakor is alkalmazható

Béren kívüli juttatások korlátozása Adómódosító tv. 238. § (1) 4. pont
H: 2009. január 1.

Képzési költség Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének p) pontja, adómódosító tv.  257. § (14) bek.
H: 2009. február 1.

Művelődési intézményi szolgáltatás Szja tv. 1. számú mellékletének 8.6.  pontja
H: 2009. február 1.

Az adó bevallása Szja tv. 11. § (4)
H: 2009. január 1., de már a 2008. évi adó megállapításánál alkalmazható

Változó adómegállapítási szabály Szja tv. 11. §, adómódosító tv. 238. § (1) 5. pont
H: 2009. január 1.

Egyszerűsített adóbevallás Szja tv. 12. §, adómódosító tv. 257. § (2)-(8) bekezdések
H: 2009. január 1., de már a 2008. évi adómegállapítás során alkalmazandó

Munkáltatói adómegállapítás Szja tv. 14. § (1)
H: 2009. január 1., de a 2008. évi adó megállapításánál is alkalmazható

Összevont adókedvezmény Szja tv. 35 §(1)-(2) bekezdések, 44. § (2) bekezdés
H: 2009. január 1.

Háztartási kedvezmény Szja tv. 35. § (3) a) pont, 37. § (1) bekezdés
H: 2009. január 1.

Tandíjkedvezmény Szja tv. 37. § (2) – (3) bekezdések, adómódosító tv. 257. § (5) bekezdés
H: 2009. január 1.

Tartós adományozás kedvezménye Szja tv. 38. § (1), adómódosító tv. 257. § (6) bekezdés
H: 2009. január 1.

Biztosítási kedvezmény Szja tv. 38. § (2)–(3) bekezdések, adómódosító tv. 257. § (7) bekezdés
H: 2009. január 1.

Az adókedvezmények sorrendje Szja tv. 44. § (1)
H: 2009. január 1.

Szociális gondozói díj Szja tv. 3. § 72. pont d) alpont
H: 2009. január 1.

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartalékának nyilvántartása Szja tv. 49/B. § (6) f) pontja, adó-módosító tv. 257. § (9) bekezdés
H: 2008. január 1.

10 százalékos vállalkozói jövedelemadó Szja tv. 49/B. § (10) bekezdés
H: 2008. január 1.

Osztalékalap adója Szja tv. 49/C. § (7) bekezdés, adómódosító-tv. 257. § (11) bekezdés
H: 2009. január 1., de már a 2008. évi adóalap megállapításánál is alkalmazható

Számlatartási kötelezettség Szja tv. 56. § (1)
H: 2009. február 1.

Átalányadó értékhatára Szja tv. 50. §
H: 2009. január 1.

Kistermelői értékhatár Szja tv. 3. § 19. pont
H: 2009. január 1.

Őstermelői tevékenységi kör Szja tv. 6. számú melléklet I. c) pont
H: 2009. január 1.

Kistermelő nemleges nyilatkozata Szja tv. 78/A. § (6) bekezdés
H: 2009. január 1.

Kamatjövedelem Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének a) pont, (2)
H: 2009. január 1.

Osztalék Szja tv. 66. §
H: 2009. január 1., de a 2008. évről megállapított osztalékra is alkalmazható

Örökölt ingatlan értékesítése Szja tv. 62. § (2) bekezdés, Itv. 16. § (1) c) h) pontok
H: 2009. január 1., de a 2008. december 9-én még jogerősen el nem bírált ügyekre is alkalmazható

Bérbeadás Szja tv. 74. § (4) és (6) bekezdések
H: 2009. január 1.

Képviselők költségtérítése Szja tv. 3. § 10. pont, 7. § (1) q) pont, 73. § (6) bekezdés, adómó-dosító tv. 238. § (2) bekezdés 4. pont
H: 2009. február 1.

Szépkorúak adómentessége Szja tv. 1. számú mellékletének 7.19. pontja
H: 2009. január 1.

Ingyenes kulturális szolgáltatások Szja tv. 1. számú melléklet 8.36. pont
H: 2009. január 1.

Árvaellátásra tekintettel kapott özvegyi nyugdíj  Szja tv. 1. számú mellékletének 1.1. pontja
H: 2009. január 1., de a 2007-2008. évi adómegállapítás során alkalmazható

Díjak mentesítése Szja tv. 1. számú mellékletének 3.3.  pontja
H: 2009. január 1.

Cégautóadó Gjt. 1. § (1) bekezdés, Gjt. 17/A. §
H: 2009. február 1.

Cégautó adó megfizetése alóli mentesülés Gjt. 17/A §, Szja tv. 3. § 83., 7. § (1) r)
H: 2009. február 1.
H: 2009. január 1. a kiküldetési rendelvényre

Cégautó magáncélú használata, autópálya díj Szja tv. 1. melléklet 8.37.
H: 2009. február 1.

Céguatóadó és egyéni vállalkozó Szja tv. 11. melléklet
H: 2009. február 1.

A fenti jogszabály változások  letöltése (.doc) bővebb magyarázattal >>>