Csongrád Megyei Iparszövetség

Gondolkodjunk Magyarország jövőjéről

Hazánk mindennapjainak eseményei jelzik: Magyarországon változást kell végrehajtani, s ezt a folyamatot a józan észnek, és nem a pártpolitikának kell vezetnie.
Ennek keretében javaslom Hankiss Elemér vezetésével kibontakozó Új Reformkor című program tanulmányozását (www.ujreformkor.hu)
valamint “Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról” c. írás átnézését.