Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkajog Hírlevél 2009/6.szám

Jogszabályváltozások
– Az adótörvények foglalkoztatási jogviszonyokat érintő változásai.
– A Munka Törvénykönyvének változása 2009. július 1-jétől: kölcsönbeadó nem lehet közhasznú társaság.
– Alkotmánybírósági Határozat: munkáltatói felelősség a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély munkáltató esetén.

Olvasói kérdések
– műszakpótlék,
– rendkívüli felmondás,
– címzetes igazgató cím adományozása,
– vasárnapi munkavégzés,
– határozott idejű munkaviszony megszűnése,
– a végkielégítés mértéke,
– heti pihenőnap,
– a prémiumévekben részt vevő munkavállalása,
– bérminimum,
– levonás munkabérből,
– alapítványi óvoda-vezető munkáltatói jogköre.