Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkajog kérdések és válaszok 2009/6.sz.

Munkajogász
– Alkotmányellenes a magánszemély munkáltató kárfelelősségi szabálya: 41/2009. (III.27.) AB határozat
– A munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban III.

Kérdések és válaszok
– Közszféra sajátosságai
– Munkaidő, pihenőidő
– Munka díjazása
– Munkavégzés szabályai
– Munkaviszony megszüntetése
– Egészség- és nyugdíjbiztosítás