Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 20. szám

– Munkaszüneti napi munkavégzés díjazása.
– Helyettesítési díj mértéke.
– Kötelező bérkorrekció.
– Keresőképtelen beteg tájékoztatási kötelezettsége.
– Támogatási szerződés érvénytelensége.
– Kölcsönvevőnél hatályos kollektív szerződés alkalmazhatósága.
– Cafeteria – visszamenőlegesen is jár?
– Osztott munkaidő-beosztás – a két rész közé eső idő megítélése.
– Létesíthető-e megbízási jogviszony közművelődési alapfeladatra?
– Betegnek nem jár fizetésemelés?
– Munkaidő-beosztás közlésének elmulasztása.
– Prémiumévek – a programban maradás kérdése.
– Átmeneti támogatás a válság miatt nehéz helyzetbe kerül vállalkozásoknak.
– Vezető állású munkavállaló szabadsága.
– Minőségi csere – a munkakör magasabb színvonalú ellátása iránti munkáltatói igény.
– Üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye – felfogható-e pótszabadságként?
– Lerobban vállalati busz – jár-e bér a munkavégzésből kiesett időre?
– Bértámogatás megnövelése a nemzetgazdasági átlagkereset emelkedésév