Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Magyar Iparszövetség Szociális, Kulturális és Sportalapítványának támogatási rendszere (pályázati lehetőségek, célok és elszámolások)

Tájékoztató a Magyar Iparszövetség Szociális, Kulturális és Sport Alapítványa által nyújtható támogatások igénybe vételének és elszámolásának szabályairól

A MISZKS Alapítvány Alapító okirata lehetőséget biztosít arra, hogy az Alapítvány a Magyar Iparszövetség érdekképviseleti körébe tartozó vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai, nyugdíjasai és hozzátartozói, valamint ezen magánszemélyek csoportjai részére támogatást nyújtson.

A támogatást szervezetek, csoportok, magánszemélyek vehetik igénybe.

A Kuratórium a támogatásra fordítható keretösszeget, valamint az egy főre eső maximális támogatási összeget évente határozza meg. A keretösszeg és az egy főre eső maximális összeg alapítványi célonként külön-külön kerül meghatározásra a Kuratórium által.

A Támogatást, a támogatásra jogosulti körhöz tartozók írásbeli kérelemmel – szövetségi javaslattal ellátva – igényelhetik az Alapítványtól..

A kérelemhez az Alapítvány formanyomtatványt biztosít, ami az Alapítványtói személyesen, levélben vagy e-mail útján beszerezhető.

Az Alapítvány elérhetőségei:

1146 Budapest, Thököly út 60.  Tel.: 1/392-0098,  fax: 1/395-8982

e-mail: info(kukac)miszka.hu

A Támogatás, a támogatási kérelemben megjelölt célok valamelyikének megvalósításához kérhető.
Támogatási célok különösen a Magyar Iparszövetség érdekképviseleti körébe tartozó vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai, nyugdíjasai és hozzátartozói

 • szabadidő sportjának szervezése,
 • szociálpolitikai tevékenység (pl. nagycsaládosok, nehéz helyzetben lévő családok támogatása,
 • kulturális, művelődési, művészi tevékenység segítése, képzőművészeti kiállítások, rendezvények tartása, művészeti csoportok támogatása
 • az élethosszig tartó tanulás képzés segítése a tulajdonosok, alkalmazottak, dolgozók és hozzátartozóik részére
 • a magukat ellátni nem tudó időskorúak . gondozása, szociális ellátásuk segítése;
 • nyugdíjasok támogatása a szövetségen keresztül; programjaik szervezése, koordinálása.

A támogatási cél meghatározásánál célszerű megjelölni, amennyiben az valamely csoportot érint, a csoport  nagyságát (kb. hány főre számítanak a program lebonyolításánál). Az egy főre eső támogatási összeg fölső határa 10.000,- Ft.
A támogatási kérelmekről az Alapítvány dönt, lehetőség szerint kéthavonta, mely döntésről a kérelmezőt tájékoztatja. Amennyiben a támogatást az Alapítvány jóváhagyja, annak folyósítására az értesítést követő 8 munkanapon belül kerül sor.
A folyósított összegekről történő elszámoláskor az alábbiakat kell figyelembe venni.

Az elszámolás két részből áll.

 1. rövid, a támogatási cél megvalósulásának módját ismertető írásbeli tájékoztató (pl. a lebonyolított rendezvény, esemény ismertetése, annak időpont ja, helyszíne, a résztvevők létszáma, stb.)
 2. pénzügyi felhasználást igazoló dokumentumok (pl. a támogatott nevére, a témogatássalösszefüggésben kiállított számlák, egyéb kifizetési bizonylatok, a támogatott cél megvalósításához igénybe vett esetleges egyéb források stb.)

Az elszámolás alapja, feltétele:

 • A támogatásként kapott összeg elszámolásának alapja – valamennyi cél esetében – valamely olyan bizonylat, amely hiteltérdemlően tanúsítja a felhasználás jogszerűségét (számla, nyugta, szerződés, stb.)
 • A nyugdíjasok támogatása, amennyiben csekély értékű ajándék formájában történik, szükséges az ajándékot kapó neve, adóazonosító jele és az állandó lakcíme az elszánoláshoz.
 • Az elszámolás további feltétele, hogy a kifizetések (befizetések) időpontja, továbbá a számlák kiállítási és teljesítési időpontja a támogatás idaítélését követő dátum legyen.
 • A támogatás összegével a felhasználást követő 30 napon belül kell elszámolni!

Kardos György
Kuratórium elnöke

Támogatási kérelem nyomtatvány letöltése