Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 30. szám

 • Átsorolás I. besorolási osztályba.
 • Összeférhetetlenség szabályozása üzemi megállapodásban?
 • Önkormányzati igazolás – kérhet-e a munkáltató a munkavállaló egyedül éléséről?
 • Rendes szabadság kiadásának közlése munkaerő-kölcsönzés esetén.
 • Versenytilalmi megállapodás – munkáltatói elállás, munkavállalói mentesülés.
 • Felügyelőbizottság – létre kell-e hozni az üzemi tanácsot?
 • Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-től
 • Jegyző illetménye.
 • Részmunkaidő – az időarányos bér kérdései.
 • Munkaközi szünet kiadása.
 • Részmunkaidős munkavállaló – figyelembevétel a rehabilitációs hozzájárulásnál.
 • Vezetői munkakörré minősítés.
 • Szakszervezeti tisztségviselői minőség igazolása.
 • Helyettesítési díj rendes szabadság esetén.
 • Követelés-kielégítés vagy sikkasztás?
 • Közszféra: kötelező részmunkaidő.
 • Magán-munkaközvetítés – vagyoni biztosíték.
 • Kárfelelősség távmunkát végző munkavállaló esetén.
 • Osztott munkaidő.
 • Jegyző – kinevezés és próbaidő.
 • Kinevezett vagy megbízott vezető?