Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 42.szám

 • Eu-kékkártya alapján ki foglalkoztatható Magyarországon?
 • Áthelyezés – további jogviszony létesítése az eredeti munkáltatóval.
 • Üzemi tanácsi jogkör a kollektív szerződésben.
 • Lemondhat-e a közalkalmazott a fegyelmi eljárás alatt?
 • Rokon a szüreten – idénymunka vagy szívességi munka?
 • Felmondás vagy közös megegyezés?
 • Alkotói pótszabadság – a múzeumban?
 • Csökkenthető-e a munkavállaló bére?
 • Munkavállalási engedély – a kérelem elutasítása szakképzettséget iazoló okirat hiánya miatt.
 • Önként vállalt többletmunka az egészségügyben.
 • Teljesítménydíj – a munkavégzés ismérveinek értékelése nélkül?
 • Magáncélú autóhasználattal okozott kár.
 • Megtámadható-e az indokolás nélküli felmentés?
 • Alkalmi foglalkoztatás mellett álláskeresési járadék.
 • Munkáltató jogos gazdasági érdekeinek sérelme.
 • Egyszerűsített foglalkoztatás – szabadságra való jogosultság.
 • Utazási költségtérítés.