Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 54.szám

 • Munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány szervezetében.
 • Etikai kódex véleményeztetése.
 • Munkahelyi továbbképzés – túlórában?
 • Tanulmányi szabadság – a kiesett munkaidő elszámolása a munkaidőkeretben.
 • Osztályvezető közalkalmazott szabadsága.
 • Központi üzemi tanács jogszerű létrehozásának vitatása.
 • Munkaközi szünet – ebédhez illő öltözékben?
 • Magasabb vezetők szabadságának megállapítása.
 • Azonnali hatályú felmondás kölcsönvevőnek okozott kár esetén.
 • Gyermek utáni pótszabadság – a nevelésen nagyobb szerepet vállaló szülő.
 • Kormánytisztviselő végkielégítése.
 • Konzultáció csoportos létszámcsökkentés esetén.
 • Munkavállalói kárfelelősség – téves tankolásért.
 • Munkaidőkeret bevezetése.
 • Emelt összegű végkielégítés jogviszonyváltás esetén.
 • Tévesen kifizetett munkabér visszakövetelése.
 • Tűzvédelmi szabálysértés – ha egy darabig elnézte a munkáltató.
 • Ruhatáros kárfelelőssége.
 • Közalkalmazotti jogviszony időtartama – a felmentési idő beszámítása.
 • Üzemi tanács a kollektív szerződésben.