Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 55.szám

 • Megfelelő telephely munkaerő kölcsönzés engedélyezéséhez.
 • Munkaközi szünet – több részletben is?
 • Egyszerűsített foglalkoztatott munka- és pihenőideje.
 • Központi üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye.
 • Hátrányos jogkövetkezmény vagy munkáltatói kárigény.
 • Bérgarancia Alap – fedezet a végkielégítésre?
 • Változó munkavégzési hely kölcsönzött munkavállalóknak.
 • Heti munkaidő – 44 óra?
 • Készenlét – a bekapcsolt mobil?
 • Munkabérből végrehajtás: arányosítás vagy megelőzés?
 • Lemondás vagy felmentés?
 • Kölcsönzött munkavállalók külföldi kiküldetése.
 • Szabadság – a pénzbeli megváltás.
 • Végkielégítésre jogosultság – ha a munkavállaló korábbi időpontra kéri a megszüntetést?
 • Prémiuméves továbbfoglalkoztatása jogutódlás esetén.
 • Pedagógus nemzetiségi iskolában – a pótlékra való jogosultság.
 • Rendkívüli munkavégzés elszámolása munkaidőkeretben.
 • Gyorshajtási bírság átvállalása a munkáltatótól.