Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 56.szám

 • Kölcsönzött munkavállaló fegyelmi felelőssége.
 • Ügyvezetői tisztség munkaviszony keretében.
 • Munkáltatói kárigény – közvetlenül nem vonható le a bérből.
 • Kifizetett munkabér visszakövetelése.
 • Szabadság pénzbeli megváltása?
 • Teljesítménykövetelmény hatálya.
 • Kiküldetés helyett kölcsönzés?
 • Dupla jogviszony – szimpla jubileumi jutalom.
 • Szakszervezet egyetértési joga.
 • Versenytilalmi megállapodás – megfelelő ellenérték.
 • Igazgatóhelyettes 2011. évi szabadsága.
 • Utasítás megtagadhatósága, ha ittas a vezető.
 • Központi üzemi tanács megszűnése.
 • Személyiségteszt a munkaviszony létesítése során.
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása és a pótlékra való jogosultság.
 • Próbaidő mértékének változása.
 • Gépjármű-üzemeltetési költség megfizetése a munkavállalót ért kár megtérítése körében.
 • Örökös személye – ha vitatott,
 • Lapszerkesztés és terjesztés egyszerűsített foglalkoztatás keretében.
 • Munkáltató jogosulatlan képviseletével okozott kár.