Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 68.szám

 • Levonás a munkaérből.
 • Munkaköri leírás és megnevezés megváltoztatása.
 • Műszakok – állandóság esetén.
 • Üzemi tanács választása az új Mt. Alapján.
 • Hazajutás biztosítása – munkáltatói kötelezettség?
 • Műszakpótlék és rendkívüli munkáért járó pótlék párhuzamos fizetése.
 • Képviseleti jogosultság hiánya a munkaviszony megszüntetésekor.
 • Saját gépjármű használatának költségtérítése.
 • Rendkívüli munka ellenértéke.
 • Három műszakos munkarend és a munkaszüneti nap.
 • Átlagkereset-számítás alapjául szolgáló irányadó időszak.
 • Elmaradt munkáltatói felhívás kárigény bejelentésére.
 • Kollektív szerződés hatályvesztésének bejelentése.
 • Munkaviszony megszüntetése – egyéni vállalkozó bejelentkezése.
 • Csatornaőr végkielégítése.
 • Egyenlő értékű munkát végző munkavállalók.
 • Tanulmányi szerződés.
 • Elévülési idő munkavállalói kárigény érvényesítésekor.
 • Bérigény érvényesítése fizetési meghagyás és végrehajtás esetén.
 • Közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetés megtámadása.