Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 71.sz.

 • Határidő és időtartama.
 • Szolgálati nyugdíjas jogviszonyának megszüntetése.
 • Kiküldetés utazási idejére járó díjazás.
 • Munkaidőkeret és egyenlőtlen munkaidő-beosztás.
 • Rendkívüli munkavégzés díjazása és szabadidő biztosítása.
 • Bérfizetés a munkaviszony megszűnése után.
 • Diákok díjazása szakmai gyakorlaton.
 • Mozgó bér mértékének megállapítása.
 • Gyermek után járó pótszabadság.
 • Jogutódlás és kormánytisztviselői illetmény.
 • Bizonyítási teher rendeltetésellenes joggyakorlás esetén.
 • Munkavállaló által okozott kár összegének levonása a munkabérből.
 • Jogellenes a próbaidő ismételt kikötése.
 • Díjazás munkaszüneti napra.
 • Illetményeltérítés visszavonása.
 • Törvényen felül biztosított bérelemek egyoldalú munkáltatói elvonása.
 • Szabadság megváltása.
 • Jubileumi jutalom jogszerző idejének változása.
 • Rendkívüli munkaidőért járó ellentételezés.
 • Felmondás visszamenőleges ledátumozása.
 • Kormány- vagy köztisztviselői jogviszony jogellenes munkáltatói megszüntetése – a jogkövetkezmények.