Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 82.sz.

 • Juttatások esedékessége munkaviszony megszűnésekor.
 • Gyermek utáni pótszabadság elvált szülők esetében.
 • Jogkövetkezmények vétkes kötelezettségszegésért – a munkavállalók ellenőrizhetősége.
 • Középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör díjazása.
 • Távolléti díj számítás, a munkaidő beosztás hiánya és a pótlékok.
 • Kollektív szerződés hatálya 2013. január 1-jétől.
 • Szabadságra járó távolléti díj számítása.
 • Kifizetésre kerülő bér – alacsonyabb lehet az alapbérnél.
 • Közalkalmazottak munkaközi szünete.
 • Harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség.
 • Vasárnapi foglalkoztatás munkaidő beosztás szerint.
 • Távolléti díj, figyelembe veendő díjazási jogcímek.
 • Bérpótlék átalány figyelembevétele a távolléti díjban.
 • Távolléti díj egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén.
 • Többletszabadság visszafizetése.
 • Alapbérbe épített bérpótlék figyelembevétele a távolléti díjban.
 • Munkabér figyelmen kívül hagyása távolléti díj számítása során.
 • Távollét tartama munkaidőkeret alkalmazásánál.
 • Távolléti díj számítása és az alapbér viszonya.