Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 84.sz.

 • Közalkalmazotti végkielégítésre való jogosultság munkáltatói jogállásváltozás esetén.
 • Végrehajtás egyszerűsített foglalkoztatásból származó munkabérre.
 • Munkaköri feladatok bővülése – tájékoztatás vagy munkaszerződés módosítása.
 • Költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók utazási kedvezménye.
 • Végkielégítésként járó távolléti díj összege.
 • Munkaidő-beosztás közlése.
 • Megváltozott egészségi állapot – mint a munkáltató felmondásának indoka.
 • Kollektív szerződés megszűnése.
 • Várandósság bejelentése a munkáltatónak.
 • Alapbér összegének meghatározása – nettó vagy bruttó.
 • Szabadság a GYES után – kiadják vagy kifizessék.
 • Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés megkötése.
 • Bérpótlék számítási alapja.
 • Versenytilalmi megállapodás megfelelő ellenértéke.
 • Felmentési idő tartamára eső munkaszüneti nap.
 • Védelemre megjelölt szakszervezeti tisztviselő bejelentése.
 • Műtőssegéd garantált illeményének mértéke.
 • Munkaszerződés-módosítás vagy a munkaszerződéstől elétrő foglalkoztatás gazdasági kényszerből.
 • Azonos munkáltatóval fennálló több közalkalmazotti jogviszony.
 • Egyenlő bánásmód alkalmazása iskolaszövetkezeti munkaviszonyban.
 • Kormánytisztviselői jogviszony megszűnése.
 • Munkaszüneti nap vasárnap – a pótlékok.