Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 87.sz.

 • Céljutalom közalkalmazottaknak.
 • Keresetindítási határidő a régi Mt. hatálya alatt.
 • Szociális intézmény vezetőjének képzettsége.
 • Bérfizetés elszámolási időszakban.
 • Részmunkaidő és munkaközi szünet, a gyermek után járó pótszabadság.
 • Vétkes kötelezettségszegés tényének közzététele.
 • Bálozó pedagógus munkavégzése.
 • Kölcsönzöttek rendkívüli munkaideje nyilvántartás nélkül.
 • Munkavállaló utasítása valóságtól eltérő nyilatkozattételre hatósági eljárásban.
 • Prémium visszafizettetése.
 • Rendkívüli munkaidő ellenértéke.
 • Munkába járás költségeinek megtérítése – pótjegy.
 • Étkezési jegy késedelmes fizetése.
 • Munkabér mint hitelezői igény a csődeljárásban.
 • Közalkalmazotti megállapodás a Klebelsberg Központnál.
 • Szakszervezeti tagok átlépése – kollektív szerződés megszűnése.
 • Fogyatékos gyermek után járó pótszabadság időarányosítása.
 • Vezető munkabére a cég felszámolás hatálya alá kerülése esetén.
 • Szabadság mértékének kerekítése órákban elszámolt szabadság esetén.