Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 89.sz.

 • Munkahely hőmérséklete.
 • Bérpótlékra jogosultság hétvégi nyitva tartás esetén.
 • Magasabb összegű közalkalmazotti illetmény megállapítása minősítés nélkül.
 • Gyermek utáni pótszabadságra való jogosultság.
 • Hallgatói munkaszerződésre alkalmazandó szabályok.
 • Teljesítménymaximum.
 • Magasabb fizetési osztályba sorolás feltétele közalkalmazotti jogviszonyban.
 • Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett.
 • Munkabér-elszámolás adatvédelmi követelményei.
 • Levonás rokkantsági nyugdíjból.
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő – 1992 előtti munkaviszony tartama.
 • Rendkívüli munkaidő pótlékátalánya.
 • Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban.
 • Rugalmas munkarend értelmezése.
 • Kormánytisztviselői átsorolás és az illetményeltérítés.
 • Irányadó időszak 2013. augusztus 1-je után.
 • Diák munkavállaló orvosi alkalmassága.
 • Bérgarancia Alap lehívásának kötelezettsége.
 • Vasárnapi pótlék készenléti jellegű munkakörben.
 • Napi 15 óra munkavégzés.
 • Kötetlen munkarend.