Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 92.sz.

 • Keresőképtelenség a szabadságra való jogosultság megállapításakor.
 • Munkaszüneti napra járó díjazás.
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő számítása.
 • Alkalmi munkavállaló bérének kifizetése.
 • A munkakör határai.
 • Szabadság kiadása GYED után.
 • Keresőképtelenség elszámolása munkaszüneti napon.
 • Munkaszüneti napi munka díjazása.
 • Szabadságra jogosultság – ha GYET-ben részesül a munkavállaló.
 • Időarányosnál hosszabb tartamban kiadott szabadság – a távolléti díj visszakövetelhetőségének kérdése.
 • Vasárnapi díjazás.
 • Munkaközi szünet és a beosztás szerinti munkaidő.
 • Munkaszüneti napi munka díjazása órabér esetén.
 • Megbízás vagy munkaviszony – az elhatárolás szempontjai.
 • Pihenőnapi munka ellenértéke.
 • Bérpótlék-átalány mértékének megállapítása.
 • Jubileumi jutalomra jogosító 1992. július 1-e előtti idő.
 • 40 éves jubileumi jutalom számítása és kifizetése.
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkaviszony megszűnésének időpontja.
 • Szabadságmegváltásra járó távolléti díj számítása.
 • Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság mint szabadságra jogosító idő.