Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 101.sz.

 • Éjszakai pótlékra jogosultság.
 • Személyiségi jog-sértés – négyszemközt.
 • Szabadság elszámolása – váltási korlátok.
 • Éjszakai pótlékra való jogosultság.
 • Készenlét elrendelése és a készenlét alatti rendkívüli munkavégzés.
 • Szakszervezeti munkaidő-kedvezmény igénybevétele.
 • Március 15-re járó díjazás.
 • Távolléti díj számítási módja.
 • Munkakör módosítása.
 • Személyi illetmény visszavonhatósága.
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő.
 • Munkáltató személyében történő változás – a tevékenység „visszaszervezése”.
 • Munkaidő-növelés – a munkakör készenléti jellegűvé minősítése.
 • Versenytilalmi megállapodás munkaerő-kölcsönzés esetén.
 • Munkarend módosítása.
 • Pedagógus díjazása május 1-én.
 • Közalkalmazott felmentése az öregségi nyugdíjkorhatár elérése esetén.
 • Felmondási idő és végkielégítésre való jogosultság időtartamának meghatározása.
 • Törvényes késedelmi kamat számítása.
 • Szombati nyitva tartás túlóra nélkül.
 • Tanulmányi szerződésből erdő jogok – nem engedményezhetők.
 • Erkölcsi bizonyítvány – fontos lehet július 1-től.