Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 106.sz.

 • Munkaszüneti napi munkavégzésért pihenőidő.
 • Felmondási idő – önkényes munkáltatói rövidítéssel.
 • Munkaszerződésben foglalt titoktartási kötelezettség megsértésének jogkövetkezménye.
 • Munkaruha biztosítása.
 • Tanulmányokra kötelezés és vizsgakötelezettség elmulasztása.
 • Közúti szállítás – munkaidő- és bérelszámolás.
 • Munkaidő a közúti szállításban – a rakodás.
 • Utazási idő és munkaidő.
 • Munkáltató személyében bekövetkező változás kritériumai.
 • Munkavállalói felelősség ellopott üzemanyagkártya miatt.
 • Munkaközi szünet és fizetés nélküli távollét részmunkaidőben.
 • Hivatásos szolgálati viszony idejének beszámítása.
 • Dohányzás a munkahelyen – mint felmondási ok.
 • Munka- és pihenőidő-nyilvántartás – a jelenléti ív vezetése.
 • Szakszervezet tájékoztatása a jutalmazásról.
 • Távolléti díj számítása – az esedékesség időpontja.
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése.
 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás munkaidőkeretben – elszámolás a munkaviszony megszűnésekor.
 • Szabadság kiadása és nyilvántartása napokban és órákban.
 • Kormánytisztviselő igazolatlan távollét – az illetmény visszatarthatósága.
 • Munkavállalói felmondás szabályai a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén.
 • Munkaidő-beosztás munkaszüneti napra.