Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 113.sz.

 • Rendkívüli munkavégzés – kötelező részvétel hétvégi tanfolyamon.
 • Kormánytisztviselő előresorolása.
 • Vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés pótléka idősek otthonában.
 • Munkaszüneti nap elszámolása munkaidőkeretben.
 • Munkaidő-beosztás szombati napra.
 • Órabér kifizetése munkaidőkeret alkalmazásakor.
 • Bérpótlék-átalány szociális intézményekben.
 • Munkaviszony megszüntetési ok: a tájékoztatási kötelezettség megszegése.
 • Felmondás keresőképtelenség után visszatérő munkavállalónak.
 • Pótszabadságok és az időarányosítás.
 • Polgármesteri szabadság – pótszabadságoktól „megfosztottan”.
 • Szabadságkiadás munkaidőkeret esetén – év közbeni átállás az elszámolásakor.
 • Szabadság – töredéknap kiadása munkaidőkeret alkalmazásának megszűnésekor.
 • Pedagógus továbbképzés és előresorolása.
 • Pedagógus besorolása – az alsó középfokú rész-szakképesítés elismerése.
 • Pedagógusok képzésre kötelezése.
 • Óvodapszichológus foglalkoztatása megfelelő végzettség hiányában.
 • Munkaszerződés-kötés a korábbi munkaviszony megszűntét követően.
 • További munkaviszony létesítés – a korlátozhatóság feltételei.
 • Hozzátartozó halála miatti munkaidő-kedvezmény – az igénybevétel időkorlátja.
 • Csecsemőgondozási díjra jogosultság megváltozott feltételei.