Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 114.sz.

 • Tanulmányi szerződés – ha kettőt is kötnek egymással a felek.
 • Szakszervezet – adatkikérés a munkavállalókról.
 • Szakszervezeti tisztviselő védettségének megszüntetése.
 • Minimálbér-emelés és munkaszerződés-módosítás.
 • Közalkalmazottak pihenőnapi munkavégzésének ellentételezése.
 • Műszakpótlékra való jogosultság –a rendszeresség kérdése.
 • Mozgó bér bevezetése – munkáltatói kötelezettségvállalással.
 • Végkielégítés összege mozgó bér esetén.
 • Munkaszüneti napon végzett munkáért járó díjazás közalkalmazottaknak.
 • Kétféle túlóra elszámolás.
 • Járadékigény visszamenőleges érvényesítése – a Ptk.-ra tekintettel.
 • Munkaidőkeret – eltérő időtartam a kölcsönzött és a kölcsönvevő saját munkavállalóira.
 • Munkanap és hét fogalma – eltérés a naptártól.
 • Leltárfelelősség feltételeinek hiánya esetén fennálló munkavállalói kárfelelősség.
 • Rendkívüli munkaidő kötetlen munkarendben.
 • Megállapodás fizetés nélküli szabadságban.
 • Két munkavégzésre irányuló jogviszony – azonos helyen és időben.
 • Indokolási kötelezettség munkáltatói felmondás esetén.
 • Füstmentes munkahely – és a „füstbe ment cigi-szünet”.
 • Pedagógus besorolása.
 • Nyugdíjas óraadó pedagógus foglalkoztatása.