Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 115.sz.

 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése a felmentési idő alatt.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése nyugdíj mellett.
 • Heti pihenőnapok kiadása munkaidőkereten.
 • Segédápoló foglalkoztatása.
 • Munkaórák elszámolása munkaidőkeretben.
 • Munkaidő elszámolása munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetén.
 • Polgármesterség idejére járó fizetés nélküli szabadság.
 • Fizetett szabadság – „karcsúsított” távolléti díjjal.
 • Szabadság – megváltási tilalom jogutódlás esetén.
 • Logopédus besorolása.
 • Kereset-kiegészítés garantált bérminimum esetén.
 • Jogalap nélkül kifizetett bónusz elszámolása.
 • Étkezési jegyek kifizetési határideje.
 • Pótlékátalány és a pótlék „alapbéresítése”.
 • Munkavállalói teljesítmény és a cafeteria keretösszege.
 • Rendkívüli munka ellenértéke és a munkaszerződés semmis kikötése.
 • Képzés költségeinek viselése és a díjazásra való jogosultság.
 • Vezető határozott idejű munkaviszonyának megszüntetése munkáltatói felmondással.
 • Vezetői keresőképtelenség – nem jár felmondási védelemmel.
 • Bontó feltétel vezetői munkaszerződésben.
 • Üzemi tanács elnökének lemondása.
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondás tartalmi elemei.