Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 117.sz.

 • Óvodavezetői megbízás megszűnése.
 • Köztisztviselő elhelyezkedési a felmentési idő alatt – a végkielégítés sorsa.
 • Emelt összegű vasárnapi pótlék.
 • Vasárnapi pótlék kiskereskedelmi munkáltatónál.
 • Minősítés és az ezen alapuló felmentés közlése.
 • Utazó munkavállaló rendelkezésre állási ideje.
 • Vasárnapi munkavégzés díjazása 2015. március 22-én.
 • Rendszeres váltakozás a műszakpótlékra való jogosultságnál.
 • Jutalom városi kitüntetettnek.
 • Cafeteria keretében biztosított juttatás – nem számít be az alapbérbe.
 • Nyugdíjas munkavállaló ismételt foglalkoztatása.
 • Besorolás emelt szintű szakképesítés alapján.
 • Munkaviszony-létesítés a fizetés nélküli szabadság tartama alatt.
 • Munkaszerződés-módosítás formai kelléke.
 • Próbaidő tartama és a kollektív szerződés.
 • Munkáltatói fizetési felszólítás végrehajtása.
 • Munkabaleset miatti kártérítés.
 • Baleset egyszerűsített foglalkoztatásban.