Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 118.sz.

 • Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség.
 • Vezetői követelés besorolása a felszámolás során.
 • Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérő feltüntetése a statisztikában.
 • Prémiumszabályzat – a munkáltatói visszavonás lehetősége.
 • Egyenlő bánásmód érvényesülése a prémiumszabályzatban.
 • Alapbér emelése egyoldalú munkáltatói tájékoztatással.
 • Jubileumi jutalom – egy fokozat után csak egyszer jár.
 • Készenlét alatti munkavégzés.
 • Részmunkaidő kikötése és szabadságra való jogosultság.
 • Rendszergazda pedagógus – két munkakör a kinevezésben.
 • Behívás – a különös részmunkaidő.
 • Kinevezés egyoldalú módosítása – a munkavégzés helyének megváltoztatása.
 • Behívás – idő- és bérelszámolás.
 • Kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése büntetőeljárás megindítása miatt.
 • Munkaügyi per – felfüggesztés a büntetőeljárásra figyelemmel.
 • Titkos vásárlás.
 • Járadékigény érvényesítése a régi Mt. alapján.
 • Munkavállalói felmondás határozott idejű munkaviszony esetén.