Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 121.sz.

 • Felmentett intézményvezető munkavégzés alól történő mentesítése.
 • Adószám törlésének hatása a munkaviszonyra.
 • Üzemorvosi vizsgálat elmulasztása.
 • Létszámcsökkentés munkavállalók felvételét követően.
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása – eltérés az Mt.
 • rendelkezéseitől.
 • Napi munkaidő emelése 12 órára.
 • Létszámcsökkentés és létszámbővítés eltérő telephelyeken.
 • Heti pihenőidő számítása – az egybefüggő minimális tartam.
 • Telephelyeket érintő átszervezés, mint felmondási ok.
 • Pünkösdvasárnapi munkavégzés elszámolása.
 • Szabadságkiadás – az egybefüggő minimális időtartam.
 • Munkaközi szünet lerövidítése.
 • Munkaidőkereten felül végzett munka.
 • Bérfizetés készenléti jellegű munkakörben.
 • Egészségkárosító kockázatok közötti munka – pótlék és pótszabadság az egészségügyben.
 • Átlagkereset a munkavédelmi képviselőnek.
 • Közalkalmazotti jubileumi jutalom összegének alapja.
 • Szabadságra való jogosultság és munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés.
 • Iskolaszövetkezeteknek fizetendő minimális díjról.
 • Passzív féléves, 25 év alatti diákok foglalkoztatása.