Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügy Levelek 126. szám

 • Szabadsághalmozódás.
 • Felmentési idő és a szabadságra való jogosultság.
 • Fizetés nélküli szabadság házastárs külszolgálata idejére.
 • Igazolatlan távollét tartama nem jogosít szabadságra.
 • Kötelező orvosi vizsgálat elszámolása a munkaidőben.
 • Utazó munkavállalók munkaideje.
 • Munkaidő-beosztás előzetes közlése.
 • Készenléti jellegű munkakör fogalma.
 • Munkahét kezdete a naptári hét közepén.
 • Munkarend módosítása a munkáltató által.
 • Információs munkakört betöltő közalkalmazott besorolása.
 • Részmunkaidő – a legrövidebb időtartam.
 • Pedagógus besorolása.
 • Egyéni vállalkozói jogviszony – nem érinti a jubileumi jutalomra való jogosultságot.
 • FEOR-szám és a munkakör kapcsolata
 • Kollektív szerződés hatálya a vezetőnek minősített munkavállaló esetén.
 • Vasárnapi pótlék piacon történő vasárnapi munkavégzés esetén.
 • Szakmunkástanulói jogviszony nem számít bele a szolgála6ti időbe.
 • Egyenlő bánásmód megsértése próbaidő alatti felmondásnál.
 • Közös megegyezés és mentesítés a munkavégzés alól.
 • Azonnali hatályú felmondás személyes átadása.
 • Keresőképtelenség okának közlése a munkáltatóval.