Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 135. sz.

 • Vezetői megbízás – ha tartama az öt évet meghaladja.
 • Kerületvezető erdész további jogviszonya.
 • Felmondás betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt.
 • Munkaviszony megszüntetése összeférhetetlen munkavállalóval.
 • Munkaviszony megszüntetése keresőképtelenség alatt az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően.
 • Munkaviszony megszüntetése a munkaidő-beosztás átszervezése miatt.
 • Azonnali hatályú felmondás indoka – meccsnézés munkaidőben.
 • Felmentési időre való jogosultság.
 • Munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidő és távollét.
 • Betegszabadság munkaszüneti napon.
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretben.
 • Szabadság árában történő kiadása.
 • Pedagógus szabadsága.
 • Készenléti jellegű munkakör bérezése.
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – a munkaviszony tartama.
 • Bérelszámolás hóközi kilépés során.
 • Garantált bérminimumra jogosultság iskolai végzettség hiányában.
 • Címadományozás – a jogszerző idők.
 • Ellenőrzési kör – a kolléga által okozott kár megtérítése.
 • Munkajogi védelem úti baleset miatti keresőképtelenség esetén.
 • Újítás munkaiszonyban.