Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 139. sz.

 • Közalkalmazotti besorolás
 • Pedagógiatanári végzettség a besorolásnál
 • Végrehajtás alól mentes munkabér
 • Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
 • Munkabérelőleg folyamatos fizetése
 • Időbérre történő áttérés és a távolléti díj számítása
 • Kölcsön- vagy munkabértartozás
 • Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság
 • Munkáltatói jogkör gyakorlása általános meghatalmazás útján
 • Munkaügyi per elhúzódása
 • Gyermek utáni pótszabadság elvált szülőnek
 • Szabadság kiadása az alkalmatlan munkavállalónak
 • Jogviszonyváltás felmentési idő alatt
 • Munkahelyi félelemkeltés mint felmondási ok
 • Kamerás megfigyelés a munkavégzés hatékonyságáért
 • Eltérés a törvényes felmondási időtől a régi Mt. alapján
 • Neveléssel-oktatással lekötött időbe beszámítandó tevékenységek
 • Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése
 • Vagyoni hátrány hátrányos jogkövetkezményként minimálbér esetén
 • “4+4”-es munkarend
 • Munkavédelmi képviselő választásának kötelezettsége
 • Határozott idejű munkaszerződések láncolata