Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 141. sz.

 • Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése a munkaviszony fennállása alatt
 • Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás
 • Tanulmányi szerződés és munkáltatói kötelezés
 • Kollektív kárfelelősség lopás esetén
 • Kollektív felelősség a munkaviszonyban
 • Jogkövetkezmények munkavállalói károkozás esetén
 • Jegyző felesége könyvel – az összeférhetetlenség kérdése
 • Kollektív szerződés – ún. záró balansz szabályozása munkaidőkeret alkalmazásakor
 • Állami vállalatnál munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Elszámolás éves munkaidőkeretben
 • Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység
 • Munkaidő mértékének csökkentése munkaszerződés-módosítással
 • Fizetési fokozathoz figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
 • Nyelvvizsga megszerzésének hatása a besorolásra
 • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távollét miatt
 • „Fix” felmondási idő kikötése
 • Nyugdíjas oktatók, kutatók megbízási szerződése az állami felsőoktatásban
 • Kiküldetési napidíjak fuvarozóknál
 • Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága